Wijk bij Duurstede, 13 december 2017. Stichting Wijksport krijgt vanaf 1 januari 2018 nieuwe bestuursleden. Connie Eli, Claes Groot, Harry Otter, Peter Schipper en Erik van de Kant stelden zich maandag 4 december als kandidaten voor aan de voorzitterstafel. Dit is het samenwerkings– en overlegorgaan van verenigingen dat als adviesorgaan functioneert voor Stichting Wijksport. Op dit moment is de sollicitatiecommissie in gesprek met nog een aantal kandidaten. Vanaf de aanstellingsdatum van het bestuur treedt de huidige Raad van Toezicht terug. “We hebben vertrouwen in deze kandidaten. Het is echt een goede mix van mensen uit vele takken van sport, met veel kennis van zaken en vernieuwende ideeën”, aldus Tjapko Poppens, die als burgemeester momenteel ook als voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert.

Financiën op orde

Voorwaarde voor het installeren van een nieuw bestuur was het op orde brengen van de financiën. De Raad van Toezicht maakte, in samenwerking met de werkorganisatie van Wijksport, de financiën transparant en inzichtelijk. Voor de lange termijn is geld gereserveerd voor groot onderhoud. De gemeenteraad besloot de exploitatiebijdrage structureel te verhogen per 1 januari 2018, waardoor een sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd. “Dit is dus een mooi moment om het stokje over te dragen, zodat de stichting samen met de verenigingen en de werkorganisatie aan de sportieve toekomst van het unieke sportpark kunnen werken”, bekijkt Poppens.

Ook wethouder Sport Jeroen Brouwer is blij met de wisseling van de wacht. “Als gemeente gaan we samen kijken hoe we de doelstellingen van bijvoorbeeld het gezondheidsbeleid verder kunnen oppakken. In plaats dat we steeds weer over geld praten, gaan we het nu hebben over sport en sportdeelname”, meent Brouwer.

Toekomst Stichting Wijksport

“Met de vorming van de nieuwe structuur van Wijksport hebben de verenigingen intensief met elkaar samengewerkt. De verenigingen hebben elkaar echt gevonden en dat levert goede resultaten op. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een intensiever gebruik van het sportpark en samenwerking tijdens (individuele) evenementen. Het is een bijzondere locatie. Veel inwoners van Wijk bij Duurstede, maar ook uit de regio maken wekelijks gebruik van ons sportpark, daar mogen we trots op zijn!”, aldus René Gompel, voorzitter van de voorzitterstafel.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha