Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 16 oktober 2017. Jongeren konden afgelopen donderdagavond in het gebouw van het Revius hun woonwensen neerleggen. In samenwerking met Volksbelang en WS Cothen hield de gemeente hier een bijeenkomst, speciaal voor deze doelgroep. Hierbij verkregen de partijen wat zij wilden; meer inzicht in de woonbehoeften van jongeren. “Dat er meer dan tachtig jongeren waren, is al geweldig. We hebben nu een eerste beeld. Dat werken we in de nabije toekomst verder uit”, bekijkt SP-wethouder Jeroen Brouwer enthousiast.

Als doelgroep stonden jongeren al lang op het vizier van de lokale gemeenteraad. Wethouder Brouwer kwam erachter dat er echter weinig bekend is over de woonwensen van deze groep. “We hebben het altijd over het feit dat we de jongeren hier moeten houden. Maar slechts weinig partijen weten waar de jongeren dan in willen wonen en hoe zij dat zien. Daar hoopten we met deze avond wel inzicht in te krijgen.”

Op een interactieve manier werd de aanwezigen diverse vragen gesteld over mogelijkheden en behoeften rond huisvesting. “Van wat zij kwijt kunnen en willen per woning, tot hoeveel vierkante meter zij hiervoor denken te krijgen en waar zij dan het liefst in wonen, kwam aan bod”, verwoordt Brouwer, “Met alle antwoorden en suggesties hebben we een eerste overzicht van wat er leeft. Daar kunnen we echt op korte termijn wat mee, met de bedoeling om al in 2018 woningen neer te zetten.”

De wethouder kreeg zelf de vraag wat er nu verder gaat gebeuren. Hij kon hierbij uitleggen dat de gemeenteraad in ieder geval zelf een budget beschikbaar heeft gesteld. “Dat is vast iets. Maar natuurlijk bekijken we of de woningbouwcorporaties mee kunnen denken en doen, zodat we echt op korte termijn bijvoorbeeld woonunits ergens neer kunnen zetten. Er zijn verschillende plekken benoemd, waar we wat mee kunnen. Zo kunnen we ons achtergrond onderzoek nog beter verfijnen.”

Natuurlijk kwam ook de vraag naar voren, waarom er de laatste jaren weinig woningen zijn neergezet. Fractievoorzitter Jan Oechies snapt dat. “De jongeren houden de markt ook wel in de gaten en zie dat bijvoorbeeld Volksbelang alleen maar huizen verkoopt. We kunnen echter uitleggen dat deze verkoop vooral moet gebeuren omdat dat door het Rijk opgelegd is, met alle nieuwe regels van VVD-minister Blok moest Volksbelang dat doen. Voeg daar de crisis en de ellende in de bouw bij en dan begrijpen jongeren ook wel waarom het bouwen van betaalbare huurwoningen lastig was.”

De SP-er is blij dat onder leiding van Jan Burger de laatste jaren wel veel sociale koopwoningen in alle projecten zijn gevoegd, zelfs in een nieuwplan zoals de appartementen bij de Horden. “Zo hebben we ondanks de crisis wel rond de dertig procent sociale koopwoningen toegevoegd. Die zijn lang niet voor alle starters bereikbaar, maar toch. Vandaar dat wij als SP-fractie destijds voor het plan waren om een krediet beschikbaar te stellen voor woningnood, ook voor deze doelgroep. Goed om te zien dat dit college daar al mee aan de slag is gegaan.”

De betrokken partijen zien deze avond als de eerste belangrijke stap. Als het aan de wethouder ligt worden er in 2018 de eerste woningen ergens neergezet. “We gaan in ieder geval zo snel mogelijk een eerste plan voorleggen aan de raad. Anders hadden we hier niet aan moeten beginnen. Jongeren vragen nu om een aanpak. Een groep wil ook graag verder mee blijven denken. De acties op sociale media trekken we dus sowieso door”, stelt Brouwer vast. “Als de provincie dan ook de ruimte geeft om meer huizen te bouwen, dan staat deze doelgroep ook op de bouwkaart”, vult Oechies lachend aan.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha