Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale (politieke) partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politieke zaken worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij of in dit geval de Wijkse organisatie Schil met Pit, en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 24 oktober 2021. Het onderwerp parkeren rondom de Wijkse binnenstad houdt al jarenlang de gemoederen bezig. Diverse oorzaken zijn aan te wijzen voor de toenemende druk op de schaarse parkeerplekken in het centrum en in de schil rondom de binnenstad: De stroom bezoekers vertoont al jarenlang een opwaartse trend door de aantrekkelijkheid van het historische centrum als gevolg van de kwalitatief hoogwaardige uitstraling het diverse aanbod van winkel- en horecavoorzieningen en als laatste trend de groei van appartementen binnen de singels. Het college heeft toerisme tot een van de speerpunten verheven. Onderdeel daarvan is het op termijn autovrij maken van de binnenstad. ‍Schil met Pit signaleert een aantal ontwikkelingen op korte en middellange termijn die de noodzaak tot een integrale parkeervisie urgent maken.

Lees hier de volledige visie van Schil met Pit

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha