Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 11 oktober 2021</b>. Afgelopen zomer vernietigde de hoogste bestuursrechter van Nederland de vergunning voor windpark Goyerbrug. Via een omweg wil het college van Houten toch het plan doordrukken. Dat kan ook, zegt VVD staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: “Gemeenten mogen hun eigen omgevingsnormen hiervoor opstellen.” Uit die hoek hoeven we dus geen goed nieuws te verwachten.

Op 11 oktober hield gemeente Houten een inloopspreekuur in ’t Goy. In ambtenarentaal stond dit in de aankondiging: “Er is een nieuw besluit nodig over Windpark Goyerbrug. Wie gaat dat besluit nemen: de gemeente of de provincie? Beide mogelijkheden kennen voor- en nadelen.” Daar komt niet veel volk op af natuurlijk. Duurstede voor Democratie wel, om uit te leggen dat we niet willen dat de buren in Houten onze Wijkse inwoners ermee opzadelen. Verder kwamen er erg weinig mensen. Er zaten meer ambtenaren dan inwoners in het dorpshuis.

De standaard onzinverhalen kwamen langs: kernenergie duurt 20 jaar (in Zuid-Korea doen ze er 49 maanden over), wind- en zonne-energie zouden elkaar afwisselen (nee, doen ze niet), windmolens zijn een investering (overal waar subsidie bij moet is een desinvestering, anders hoefde er geen geld bij) en er zou geen subsidie bij hoeven. Dat is juist het verhaal in Houten: Zonder subsidie komt windpark Goyerbrug er niet! Het was dus weer lastig discussiëren met de verzamelde voorstanders. Want als je de feiten niet kent…

“Wie gaat dat besluit nemen: de gemeente of de provincie?” Alsof het voor de omwonenden van het windpark wat uit maakt wie het besluit neemt. Die willen gewoon geen windpark in de buurt. Logisch ook, want er zijn geen voordelen. Behalve dan voor de subsidie ontvanger. ”Het gaat de gemeente Houten vooral om het belang van de initiatiefnemer en niet om de omwonenden”, zegt Jeroen van der Sluis van actiegroep geen windpark Goyerbrug. Als er in juli 2022 geen nieuwe vergunning ligt, dan vervalt de subsidie-aanvraag. En zonder subsidie gaat dat windpark er nooit komen. De gemeenteraad van Houten wordt voor een keus gesteld: akkoord gaan met eigen omgevingsregels of de exploitant kan schade gaan vorderen van de gemeente. De gemeenteraad krijgt dus een dilemma voorgeschoteld waarbij ze moet kiezen tussen gebeten worden door de hond of de kat.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat dus ergens over in Houten, maar ook in Wijk bij Duurstede. Duurstede voor Democratie is helder: Nee. En daar hebben we goede redenen voor. Alles is te vinden op https://www.duurstedevoordemocratie.nl/windturbinegekte/

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha