Wijk bij Duurstede, 17 september 2021. Op 29 juli stelde de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college over zonnepark Wijkerbroek. Op 14 september werden de vragen beantwoord en zijn sinds 17 september terug te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'De VVD is vanuit de duurzaamheidsagenda tegen het plaatsen van grote windturbines. Omdat de gemeente wel aan haar duurzaamheidsopgave dient te voldoen, heeft de VVD gekozen voor zonneparken (keuze van de minst kwade).

Nu de locaties voor zonneparken vergund zijn/worden, is aandacht voor de plaats waar deze gebouwd worden, essentieel. Vanuit een burgerparticipatietraject zijn gebieden aangewezen, maar voldoen deze wel aan alle eisen? Wordt er voldoende rekening gehouden met de omwonenden en worden deze voldoende betrokken?"

Middels beantwoording van deze vragen hoopt de VVD meer duidelijkheid te krijgen over de toewijzing en vergunningsverlening van zonnepark Wijkerbroek en de rol die EWEC speelt. De VVD wil dat omwonenden op een goede en juiste manier worden betrokken in de plannen'.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha