Wijk bij Duurstede,  24 juli 2021. Op 13 juli stelde de fractie van BurgerBelangen schriftelijke vragen aan het college over de Bosscherwaarden. Op 20 juli werden de vragen beantwoord en zijn sinds 23 juli te lezen op de website van de gemeente

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'In het voorjaar is het fractievoorzittersoverleg benaderd door wethouder Marchal, met het verzoek om geheimhouding rond dit dossier. De reden was dat er een ‘deadline’ zou verstrijken waarna er nieuws bekend gemaakt zou worden. Onlangs informeel de wethouder gevraagd naar die deadline en de stand van zaken. De deadline bleek al maanden verstreken en dus ook de geheimhouding is al maanden niet meer van toepassing.

Inmiddels is de ongerustheid onder de inwoners groeiende, mede door het enthousiasme van een groep “Stadsstrand”. Hierbij dient men te beseffen dat het Stadsstrand een onderdeel is van het project Bosscherwaarden van Deltagroep, namelijk de “maatschappelijke compensatie”.

Een maatschappelijke compensatie aan de inwoners, die nogal magertjes is t.o.v. de verwachte/geschatte omzet die de Deltagroep gaat realiseren bij het doorgang vinden van het project Bosscherwaarden.

Naast het informeren van onze ongeruste inwoners omtrent de stand van zaken, is er ook een RKC rapport uitgebracht over dit project, dat al geruime tijd wacht op bespreking met de Raad en openbaarmaking. Deze vertraging van inmiddels geruime tijd, roept vraagtekens op en vergroot de ontstane onrust nog meer.

Kortom, het wordt hoog tijd er omtrent dit project eens duidelijkheid komt.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha