Wijk bij Duurstede,  23 juli 2021. Op 19 mei stelden de fracties van D66, Burgerbelangen, DuurzaamWijk, VVD, GroenLinks, SP schriftelijke vragen aan het college inzake de situatie rondom de voorziene Biovergister. Op 20 juli werden de vragen beantwoord en zijn sinds 23 juli te lezen op de website van de gemeente. De bijlagen bij het antwoord kunt u hier terugvinden.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen:  '6 fracties hebben 45 schriftelijke vragen (zie hiervoor bijlage) gesteld over de bio- of mestvergister. Deze schriftelijke vragen zijn ingediend naar aanleiding van het uitstellen van een voorbespreking over het agenderingsverzoek over de Biovergister. Met het college is een andere termijn afgesproken voor de beantwoording van de vragen. Zodra de beantwoording ontvangen is, zal op zo kort mogelijke termijn na de zomervakantie van 2021 een voorbespreking georganiseerd worden over de beantwoording van de schriftelijke vragen en het agenderingsverzoek'.

Meer achtergrond informatie over dit onderwerp en meer duurzame ontwikkelingen vindt u hier.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha