Wijk bij Duurstede,  9 juli 2021.  Op 11 maart stelde Wietze Smit  van de fractie BurgerBelangen schriftelijke vragen aan het college inzake de kosten m.b.t. het Oude Stadhuis op de Markt. Op 6 juli werden de vragen beantwoord en zijn sinds 9 juli te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Tijdens de presentatie op 9 maart (gisteravond) is een bedrag genoemd van de kosten die tot nu toe gemaakt zijn in dit project vanaf 2012 van € 70.000 . Dit zou betreffen alleen externe kosten. Een deskundige inwoner heeft mij een specificatie ter hand gesteld die aanmerkelijk hoger uitkomt, een veelvoud zelfs. Ik zou graag een specificatie van u ontvangen van de genoemde €70.000 om te vergelijken met de gegevens die mij ter hand zijn gesteld om misverstanden uit te sluiten.

Op mijn vraag hoe het zit met de interne kosten/ambtelijke uren heb ik als antwoord gekregen dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Hetgeen mij buitengewoon vreemd voorkomt vanuit een efficiënt bedrijfsvoeringproces. Het werk van onze ambtenaren kost onze inwoners ruim 10 miljoen per jaar en dan hebben zij recht om te weten waar dat enorme bedrag naar toe gaat en u heeft de plicht om daarover verantwoording af te leggen. Dit staatsrechtelijke argument is wellicht ten overvloede boven op de morele plicht om op een verantwoorde manier met publieke gelden om te gaan.

Bij monde van de wethouder is medegedeeld dat er geen alternatieven zijn anders dan op gemeentelijke kosten het gebouw te restaureren, toevalligerwijs op een manier die het gebouw geschikt maken op precies die wijze die het museum graag wil. Maar dat dienen we, ondanks alle presentaties in het verleden, toch echt los van elkaar te zien. Ik heb u staande de vergadering 2 á 3 alternatieven geschetst, zowel voor het stadhuis als wel het museum. Bent u bereid daar nu serieus naar te kijken, in deze tijd dat het college de raadsleden oproept om het ‘WIJ’ gevoel terug te krijgen en tot een verantwoorde begroting te komen?'

De bijlagen genoemd in het antwoord kunt u hier teruglezen.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha