Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 28 juli 2017. Al meer dan 10 jaar is het de wens van diverse colleges om een oplossing te zoeken voor ons parkeerprobleem bij evenementen. Aangezien het aantal evenementen almaar toeneemt en de toeristen steeds meer ons prachtige stadje weten te vinden, begint het ‘parkeerprobleem’ nijpender te worden.

Een stukje historie leert hoe er al flink aan geld en inzet is gebruikt om tot een oplossing te komen. Eerst heel wat ambtelijk denkwerk, zonder concreet plan, maar vanzelfsprekend met het instellen van een werkgroep. Deze officiële werkgroep met vrijwilligers (die een kant en klaar rapport in de la zag verdwijnen) vraagt zich na jaren nog steeds af waar ze zich voor hebben ingezet.

Daarna een burgerinitiatief dat de Zandweg creatiever wilde gebruiken en helemaal geen respons heeft gekregen.

Vervolgens, als particulier initiatief, het plan van uw lokale partij om het grasveld aan de Stadshaven, voor de olieboot, te voorzien van grastegels en in te richten als ‘overloop’ bij parkeerdrukte. Hiermee wordt eenheid van beleid bereikt met de plannen om toeristen via de Stadshaven, via de Oeverstraat en Peperstraat naar de binnenstad te leiden. Hoe simpel kan het zijn? Voor minder dan de kosten van een 3-jarig proefje (zie hieronder). Blijkens de reacties, een goed plan, geen enkel tegenargument ontvangen, behalve van één socialist met een wel erg persoonlijk belang.

Dan ook nog het burgerinitiatief van WijkNogLeuker (een variant van het hierboven genoemde initiatief, al weer zo’n twee jaar geleden) dat het grasveld aan de rechterkant van de haven van grastegels wilde laten voorzien, waardoor deze plek met ca. 200 plekken als parkeeroverloop voor evenementen en in de winter als ijsbaan gebruikt zou kunnen worden. Dit plan is met Rijkswaterstaat doorgesproken en goedgekeurd ; bovendien zou het eveneens tegen extreem lage kosten (ca. € 90.000) verwezenlijkt kunnen worden. Dit plan is in dezelfde la terechtgekomen. WijkNogLeuker vraagt zich nu af waarom de SP steeds met andere opties komt die veel duurder zijn, geen echte oplossing zullen bieden en waarbij de SP het meewerken aan de gepredikte burgerpaticipatie op deze wijze volledig demotiveert.

Echter te vroeg gejuicht. Wethouder Brouwer (SP) komt enkele weken na zijn aanstelling met een reactie. Hij is met een deskundige ambtenaar door de stad gelopen en heeft gelukkig hier en daar nog wat parkeerplaatsen ontdekt. En aangezien we weer wat geld over hebben kunnen we dus met een gerust hart, alle burgerinitiatieven negerend, een 3 jarige proef starten voor een bedrag van maar liefst 6 cijfers!

Maar gelukkig zijn onze burgers ten allen tijde bereid om dit geld bij elkaar te brengen in de vorm van precario, hogere OZB, minder zorg, etc… Dit soort visieloze plannenmakerij, waarbij particuliere initiatieven volledig genegeerd worden, begint helaas symptomatisch te worden. Daar moet je wat van zeggen. Hierbij heb ik dat gedaan, nu bent u aan de beurt. Wij horen graag úw mening (Wij Wel!)

Wietze Smit, Fractievoorzitter van uw lokale partij

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha