Wijk bij Duurstede, 19 januari 2019. D66  stelde op 14 december schriftelijke vragen over het niet geven van basisonderwijs voor leerplichtige kinderen. Op 8 januari werden de vragen door wethouder Kosterman beantwoord. Alle vragen en de beantwoording zijn te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen van D66 is te lezen: "De fractie van D66 ontvangt signalen dat in voorkomende gevallen waarin niet in vervanging kan worden voorzien klassen met leerplichtige kinderen in onze gemeente naar huis worden gestuurd. De fractie van D66 heeft hier ernstige zorgen over en vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om -eventueel buiten de bestaande kaders om- mee te denken over oplossingen om dit probleem op te lossen. Uitgangspunt zou volgens D66 moeten zijn: geen leerplichtige kinderen naar huis sturen". De volledige is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha