Wijk bij Duurstede, 30 juli 2018. De bunkerboot in de stadshaven houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juli 2018 de ‘Visie op bunkerboot in Stadshaven’ vastgesteld. Het college is van plan om op korte termijn het bestemmingsplan ter plaatse van de Stadshaven te herzien. 

De visie van het college:

In 2009 is de Stadshaven van Wijk bij Duurstede heringericht. Voorafgaand aan deze herinrichting is een transportbedrijf (waar zand en grind werd gelost en opgeslagen) van de Stadshaven verplaatst naar het bedrijventerrein in Wijk bij Duurstede. Vervolgens is een passantenhaven gerealiseerd en is groen gerealiseerd ter plaatse van de oude opslag van zand en grind. Als gevolg hiervan heeft het industriële karakter plaatsgemaakt voor een groen en recreatief karakter. Eén van de laatste overblijfselen die doet herinneren aan de oude industriële haven is de bestaande bunkerboot.

Bestaande situatie

De aanwezige bunkerboot wordt op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ (vastgesteld door de raad op 29 juni 2010) gedefinieerd als ‘een aangemeerd schip voorzien van brandstofbunkers ten behoeve van het opslaan en distribueren van stookolie voor de scheepvaart’.

De gemeente heeft op 29 augustus 2006 een (nieuwe) milieuvergunning afgegeven voor de bunkerboot. Deze milieuvergunning geldt voor onbepaalde tijd. Met de komst van het Activiteitenbesluit zijn een groot deel van de voorschriften uit de vergunning niet meer van toepassing, maar gelden algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Naast de milieuvergunning is er ook nog een vergunning uit 1968 van kracht om gebruik te mogen maken van gemeentegrond. Tot slot geldt een ligplaatsvergunning uit 1988 en een vergunning om een schip te mogen exploiteren van 20 oktober 2008. Beide vergunningen zijn afgegeven door Rijkswaterstaat en gelden eveneens voor onbepaalde tijd.

De aflevering van brandstoffen aan de scheepvaart vindt al geruime tijd niet meer plaats en ook de winkel is gesloten. In die zin is het bunkerschip niet meer in bedrijf. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen is er nog altijd sprake van een inrichting in het kader van de milieuwetgeving. Tijdens een milieucontrole in 2013 waren de tanks in het schip leeg, maar zover bekend, niet schoongemaakt. Volgens de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) was geen reden om op te treden, omdat wordt voldaan aan de milieueisen.

De bestaande situatie is ongewenst

De Binnenstad, inclusief Stadshaven, maakt onderdeel uit van het Rijksbeschermde stadsgezicht. Het aanzien van de Stadshaven is daarom van fundamenteel belang. De Stadshaven is zogezegd het visitekaartje van de gemeente.

De bunkerboot is verpauperd en biedt geen fraai uitzicht vanuit de Stadshaven. De bunkerboot is een storend element dat de zichtlijnen rond de Stadshaven belemmert. Daarom doet de bunkerboot afbreuk aan de waarden van het Rijksbeschermde stadsgezicht. Bovendien doet de bunkerboot afbreuk aan het groene en recreatieve karakter van de Stadshaven, omdat de bunkerboot een industriële uitstraling heeft die niet passend is in de huidige Stadshaven.

Daarnaast is de bunkerboot ongewenst met het oog op de veiligheid. Op basis van milieuzonering geldt namelijk een richtafstand van 700 meter voor het aspect ‘gevaar’. Voor de aspecten ‘geur’ en ‘geluid’ gelden afstanden van respectievelijk 100 en 50 meter. Gelet op deze afstanden vinden wij het opslaan en distribueren van stookolie voor de scheepvaart niet passend in de Stadshaven in de nabijheid van woonschepen en woningen.

Nieuwe gewenste situatie

Gelet op bovenstaande is de gemeente van plan om op korte termijn het bestemmingsplan ter plaatse van de Stadshaven te herzien. Hierbij zal o.a. de bestaande bunkerboot worden wegbestemd door de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bunkerschip’ te verwijderen. Op de plaats van de bunkerboot zal geen nieuwe boot worden toegestaan.

Lees meer over de bunkerboot

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha