Wijk bij Duurstede, 17 oktober 2017. Of het gebruik van kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden verantwoord is werd vorig jaar beantwoord door het RIVM.

Kurkingestrooid

Recent werd het kunstgrasveld bij SVF welke is ingestrooid met kurk vervangen en binnen een paar jaar worden de velden van SVL en CDW vervangen. In antwoord op de vraag van de redactie aan de gemeente “Wat is de overweging geweest om te kiezen voor een kurk ingestrooid veld en niet een rubber ingestrooid veld zoals bij SVL en CDW?” antwoordde de gemeente “In goed overleg tussen vereniging, College en project(be)leiding is gekozen voor een kurk ingestrooid veld. Dit vooral om alle discussie rond gezondheidsrisico’s te vermijden. Zoals bekend blijkt uit rapporten van het RIVM dat de risico’s bij een rubber ingestrooid veld al zeer beperkt zijn.”

Zembla

In de uitzending van Zembla van 4 oktober werd de milieuproblematiek m.b.t. het gebruik van kunstgrasvelden behandeld. In de uitzending kwamen rapporten van gemeenten aan bod waaruit bleek dat er op verschillende plaatsen onder en rond kunstgrasvelden bodemverontreiniging werd vastgesteld.

Vragen

Gisteren antwoordde de gemeente op de door de redactie schriftelijk gestelde vragen.

 1. Is bij het vernieuwen van het kunstgrasveld bij SVF de onderlaag vervangen?
  • Antwoord: Bij het vernieuwen van het kunstgrasveld bij SVF is alleen de toplaag vervangen.
 2. Waren in de vervangen ondergrond rubbersnippers verwerkt?
  • Antwoord: We hebben niet expliciet onderzocht of in de ondergrond rubbersnippers waren verwerkt, omdat voor de huidige toplaag deze onderlaag geschikt is. Het was in het verleden echter niet gebruikelijk en ook niet logisch om rubbersnippers in de onderlaag te verwerken. We verwachtten deze dan ook niet in de ondergrond.
 3. Heeft er een milieucontrole plaats gevonden in de onderlaag ?
  • Antwoord: Er heeft een milieucontrole plaatsgevonden in de onderlaag. Op 21 april 2017 heeft MILON bv te Schijndel opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van het infillmateriaal en de sporttechnische laag. Het onderzoek is uitgevoerd conform de handleiding ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op?’ versie 2.0, maart 2017, opgesteld door de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) te Houten.
 4. Zo ja. Zijn er verontreinigingen aangetroffen?
  • Antwoord: Tijdens de bemonstering van het infillmateriaal en de sporttechnische laag*) zijn geen bijzonderheden waargenomen, die zouden kunnen duiden op een verontreiniging. De analyseresultaten van het infillmateriaal zijn per monster getoetst aan de referentiewaarden uit het RIVM-rapport. Deze referentiewaarden omvatten de P50-waarden, P90-waarden en maximale waarden, zoals gemeten in het door RIVM uitgevoerde onderzoek op 100 kunstgrasvelden.Uit de toetsing komt naar voren dat uitsluitend een overschrijding geconstateerd is voor de P50-waarde uit het RIVM-rapport voor benzo(a)pyreen. Deze en alle andere waarnemingen vallen echter alle ruimschoots binnen de scope van waarnemingen uit het RIVM-rapport. Alle overige meetwaarden vallen binnen de 50% laagste waarnemingen.

*)De sporttechnische laag bestaat uit een zandlaag. Er is geen fundering aangetroffen in de vorm van een niet-vormgegeven bouwstof. Analytisch zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde gehalten aangetroffen. Op basis van de analyseresultaten wordt verwacht dat deze zandlaag in aanmerking komt voor hergebruik.

Lees ook:

3 oktober Kosten en Planning kunstgrasvelden

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha