Wijk bij Duurstede, 3 oktober 2017. Twee weken geleden werd het nieuwe kurkingestrooide kunstgrasveld van SVF feestelijk in gebruik genomen. In het verhaal wat wethouder Brouwer voorafgaand hield was te horen dat e.e.a. snel, o.a. door de grote inzet van vrijwilligers van de vereniging, werd gerealiseerd. Reden om vragen te stellen over de kosten en de vervanging van de kunstgrasvelden bij de andere twee voetbalverenigingen.

Vraag 1

Was het kunstgrasveld bij SVF planmatig aan vervanging toe?

  • Antwoord: “Het kunstgrasveld is in 2005 in gebruik genomen. Dit houdt in dat de toplaag al 12 jaar oud is. De normale afschrijftermijn van een kunstgrasveld is 10 jaar. Er is op 7 maart 2017 een sporttechnisch onderzoek uitgevoerd en een rapport opgesteld door KIWA Isa sport waaruit bleek dat het veld niet meer voldeed aan de eisen van NOC*NSF en KNVB”.

Vraag 2

Over hoeveel jaren is het vorige kunstgrasveld van SVF afgeschreven?

  • Antwoord: "De afschrijvingsperiode was ingesteld op 10 jaar. De daadwerkelijke afschrijving is 12 jaar geworden".

Vraag 3

Wat bedragen de kosten van het nieuw aangelegde kurk ingestrooide kunstgrasveld bij SVF?

  • Antwoord: "De investering voor de nieuwe toplaag op het kunstgrasveld bij SVF bedraagt afgerond € 413.820. De externe begeleiding van het project heeft € 15.000 gekost".

Vraag 4

Wat is de overweging geweest om te kiezen voor een kurk ingestrooid veld en niet een rubber ingestrooid veld zoals bij SVL en CDW?

  • Antwoord: In goed overleg tussen vereniging, College en project(be)leiding is gekozen voor een kurk ingestrooid veld. Dit vooral om alle discussie rond gezondheidsrisico’s te vermijden. Zoals bekend blijkt uit rapporten van het RIVM dat de risico’s bij een rubber ingestrooid veld al zeer beperkt zijn. De speeleigenschappen zijn hetzelfde, maar door gebruik van kurk in plaats van SBR rubber is gekozen voor het zekere in plaats van het onzekere. Zowel als SVF als de gemeente wilde hier geen risico’s in nemen".

Vraag 5

Hoeveel duurder is het kurk ingestrooide veld ten opzichte van een rubber ingestrooid veld?

  • Antwoord: "De meerprijs van kurk t.o.v. SBR- rubber is ca € 50.000,00. Kurk is duurder in aanschaf dan rubber, vandaar deze meerprijs".

Vraag 6

Waren de kosten voor het vervangen van het kunstgrasveld begroot?

  • Antwoord: "Deels; de onderzoeken rondom kunstgrasvelden hebben geleid tot bovenstaande nieuwe inzichten die daarom duurder zijn uitgepakt dan aanvankelijk voorzien".

Vraag 7

Zo ja. Waar zijn en in welke begroting zijn de kosten voor het nieuw aangelegde kunstgrasveld bij SVF terug te vinden?

Vraag 8

Wanneer is het vervangen van de kunstgrasvelden bij SVL en CDW voorzien?

  • Antwoord: "De eigendomsverhoudingen voor de verschillende velden in de gemeente Wijk bij Duurstede verschillen. In Cothen is de gemeente eigenaar van de grond en van de velden. In Langbroek en Wijk bij Duurstede is de grond eigendom van de gemeente, maar zijn de velden en opstallen van de Stichtingen. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in verschillende overeenkomsten (erfpachtovereenkomst, mantelovereenkomst, gebruiksovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst). SVL: In 2023 is het vervangen van het kunstgrasveld bij SVL voorzien. CDW: In 2020 (veld 1) en 2022 (veld 2) is het vervangen van de kunstgrasvelden bij CDW voorzien. Te zijner tijd zal bekeken worden of de vervanging al nodig is of dat deze uitgesteld kan worden, omdat de velden nog voldoen aan de normen".

Vraag 9

Zijn de kosten voor het vervangen van de kunstgrasvelden bij SVL en CDW begroot?

  • Antwoord: "Ja"

Vraag 10

Zo ja. Waar zijn en in welke begroting zijn de kosten voor het vervangen van deze velden terug te vinden?

  • Antwoord: SVL: "De kosten voor de vervanging zijn terug te vinden in de begroting van Sportstichting Langbroek. Volgens afspraak betaalt de gemeente de helft van de kosten voor het vervangen van het veld van SVL. Deze kosten zijn te zijner tijd terug te vinden in de nog door de gemeenteraad vast te stellen programmabegroting".
  • CDW: "De kosten voor de vervanging zijn terug te vinden in de begroting van Stichting Wijksport. Volgens afspraak (2007) betaalt de gemeente de helft van de kosten voor het vervangen van de 2 velden van CDW. Deze kosten zijn te zijner tijd terug te vinden in de nog door de gemeenteraad vast te stellen programmabegroting".

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha