Wijk bij Duurstede, 9 november 2021. De gemeente gaat de fietsoversteek bij de Rotonde De Geer verkeersveiliger maken. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 15 november a.s. De gemeente verlegt voor een deel het fietspad langs de Geerweg en er komt een snelheidsremmend verkeersplateau. Ook legt de gemeente alvast het fietssignaleringssysteem Bikescout*) aan. Stedin zorgt daarna voor aansluiting op het stroomnet, waarmee deze veiligheidsmaatregel in werking treedt.

Nog dit jaar wenst het college dat de rotonde veiliger wordt voor fietsers

Het college wilde oplossingen die op korte termijn uit te voeren zijn. ‘Wij willen de verkeersveiligheid voor fietsers al snel verbeteren,’ aldus Hans Buijtelaar, wethouder verkeer. ‘Daarvoor kregen we ideeën van het verkeersadviesbureau. Begin oktober ontvingen we subsidie van de provincie. Met de instemming van de gemeenteraad is het fijn, dat we aan het begin van de donkere periode de fietsveiligheid wat kunnen verbeteren.’

Beperkte verkeershinder: de werkzaamheden zijn in de avond en nacht

Rotonde De Geer is de belangrijkste toegang tot Wijk bij Duurstede. Al het verkeer moet tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk last van de werkzaamheden hebben. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Wijk bij Duurstede. Daarom zijn de werkzaamheden in de avond en in de nacht op deze data:

  • 15 t/m 20 november van 19 tot 6 uur
  • van 22 op 23 november van 19 tot 6 uur.

Verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden zijn nodig

Alleen de Geerweg sluit de gemeente tijdens de werkzaamheden af. Het verkeer op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg blijft rijden. Voor het autoverkeer en fietsers op de Geerweg komen er omleidingsroutes. Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden. Kijk voor het overzicht van de verkeersmaatregelen op www.wijkbijduurstede.nl/projecten.

*) Als een fietser dichter bij de rotonde komt, gaan LED-lampjes in het wegdek knipperen. Deze waarschuwen de andere weggebruikers.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha