Wijk bij Duurstede, 15 oktober 2021. Gisteren heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede de conceptbegroting “Op koers” aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de plannen voor de jaren 2022 tot en met 2025. Waarnemend wethouder financiën Hans Buijtelaar: “Voor de komende twee jaar hebben we een sluitende begroting, waarmee de basis op orde is en we voldoende weerstand hebben om tegenslagen op te vangen.” Tegelijk met de begroting is de concept najaarsnota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin stelt het college de huidige begroting bij op basis van ontwikkelingen met financiële gevolgen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de begroting en de najaarsnota. Dat gebeurt op 9 november a.s.

Klaar voor de toekomst

“Dit is de laatste begroting die dit college opstelt. We willen dat het nieuwe bestuur op een verantwoorde manier kan starten met de bestuursperiode,” vervolgt wethouder Hans Buijtelaar. “Wij hebben ons dan ook ingespannen om een sluitende begroting te maken die realistisch en uitvoerbaar is. Dat is gelukt en nodig voor de toekomst. De gemeente staat namelijk voor veel en grote uitdagingen. Zoals voldoende en passende woningen, zorgen voor kwetsbare inwoners en woonruimte bieden aan statushouders en asielzoekers.” Het gegeven dat er nog geen nieuw kabinet is gevormd, maakt dat de begroting van het Rijk beleidsarm is. Dit geeft veel onzekerheid voor gemeenten. Daarnaast heeft de coronacrisis veel invloed gehad op inwoners, ondernemers en de gemeente.

In dialoog naar een gezamenlijke begroting

Het college en de gemeenteraad hebben samen gesprekken gevoerd aan de hand van belangrijke thema’s. Zoals economie en werkgelegenheid, wonen, kwetsbare inwoners en duurzaamheid. De uitkomst van de gesprekken vormen de kaders voor de begroting. In de conceptbegroting is alleen beleid opgenomen dat eerder door de raad is vastgesteld. Binnen de nu voorgelegde begroting is financiële ruimte om voorzichtiger te zijn naar de toekomst of om juist wat meer los te laten. Op dinsdag 26 oktober 2021 gaan de gemeenteraad en het college over die ruimte en scenario’s met elkaar in gesprek. De uiteindelijke keuze is aan de raad.

Gemeenteraad besluit

Het besluit over de begroting en de najaarsnota wordt genomen door de gemeenteraad. Op dinsdagavond 2 november 2021 is de voorbespreking. Op dinsdagavond 9 november 2021 neemt de gemeenteraad een besluit. Alle bijeenkomsten zijn digitaal te volgen via www.wijkbijduurstede.notubiz.nl. Via deze website zijn alle stukken ook in te zien.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha