Wijk bij Duurstede, 13 september 2021. In de initiële plannen “Brede school de Heul” stond dat de school in 2018 gerealiseerd zou zijn. Om velerlei redenen werden de plannen steeds uitgesteld. Vorig jaar leek er schot te zitten in de plannen om de nieuwe school te gaan realiseren. Recentelijk passeerden enkele data waarop plannen bekend zouden worden gemaakt. Reden om enkele vragen te stellen over de voortgang van dit project.

Vragen aan gemeente

Voor 1 mei 2021 zou er een gezamenlijke visie liggen van de partijen betrokken bij de brede school de Heul. Voor 6 juli zou door het college aan de gemeenteraad een visie op het onderwijs worden gepresenteerd, dit zou een eerste stap zijn, waarmee een vervolg (eerste stap) aan het Integraal huisvestingsplan(IHP) Onderwijs (2015-2030) zou worden gezet.

Wij (redactie ditiswijk.nl) lazen in de media n.a.v. inbraak in de Vikinghal dat de gemeente verwacht dat over 1,5 tot 2 jaar de Vikinghal gesloopt gaat worden.

  1. Is de visie van de betrokken scholen over de brede school de Heul gereed?
  2. Zo nee, wat is de invloed van het ontbreken van deze visie voor de voortgang van het IHP?
  3. Is de visie (IHP) van het college welke op 6 juli aan de gemeenteraad zou zijn gestuurd gereed?
  4. Zo ja, waar is deze visie in openbare bronnen te raadplegen?
  5. Zo nee, waarom is de visie niet gereed?
  6. Zo nee, wanneer wordt de visie aangeboden aan de gemeenteraad?
  7. Is de start van de bouw van de brede school gekoppeld aan de nieuwbouw van het winkelcentrum en woning op de huidige plaats van de vikinghal?
  8. Zo nee, wanneer is de start van de brede school de heul planmatig voorzien?
  9. Hoelang is de 'tijdelijke' huisvesting van de dependance van de Wegwijzer de zgn Sterrenwijzer voorzien aan de Zigzagoven 86?

Geen antwoord gemeente

Vandaag ontvingen wij als antwoord dat de gemeente (nog) niet antwoord: “ De gemeente en de betrokken partijen hebben onderlinge procesafspraken gemaakt. Eén ervan is dat er voorlopig geen externe communicatie is over de Brede School. Daarom kunnen wij geen antwoorden geven op de vragen”.

“Zodra er meer mogelijk is en bekend mag worden gemaakt, ontvangen jullie de antwoorden”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha