Wijk bij Duurstede, 8 september 2021. Hoe een buurtinitiatief bijdraagt aan een duurzamer waterbeheer. Een aantal huizen aan de Oude- en Nieuwe Pyramide, Zonnewijzer en Koksboomgaard deelt een gezamenlijk binnenplein. Daken van schuren, carports en uitbouwen zijn voorzien van bitumen en grind. Daar valt veel regen op dat direct wordt afgevoerd naar het riool. Zonde, want regenwater is eigenlijk heel goed voor het groen in de tuin. Dat moet anders kunnen, dachten de bewoners.

Al eerder werden de handen ineengeslagen om te werken aan meer groen in en om het plein. Zo zijn al veel overbodige stenen verwijderd om hier geveltuinen aan te leggen. En zijn planten rond de bomen gezet. Dit alles levert een groener en fleuriger straatbeeld op. Goed voor de insecten, goed voor het klimaat én goed voor het humeur.

Een andere klimaataangelegenheid in ons land is het beheer van water. Daar worden grote projecten voor opgezet en uitgevoerd. Maar ook op buurtniveau kun je hiermee aan de slag. Daarom werd het plan opgevat om de platte daken te bedekken met sedum. De belangrijkste eigenschap van sedum is dat deze plant water in zijn blad vasthoudt en dit in de zomer weer gebruikt. Een sedumpakket heeft dan ook een waterbergend vermogen van zo'n 38 liter water per m2. Daarnaast zuivert sedum regenwater en lucht. En sedum is goed voor de biodiversiteit. Het is enorm aantrekkelijk voor insecten als bijen, hommels en vlinders.

Al met al reden genoeg om hier werk van te maken. Een aantal buurtbewoners is aan de slag gegaan om een en ander uit te zoeken. Wat hielp was dat dit initiatief goed aansloot bij de inspanningen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, om te komen tot een duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Daarvoor is een subsidieregeling voor zogenaamde Blauwe Bewonersinitiatieven waar de bewoners aanspraak op konden maken.

Uiteindelijk besloten zo'n 9 huishoudens mee te doen aan dit buurtinitiatief. Gezamenlijk werden de platte daken gereed gemaakt voor het aanleggen van het sedum. De inkoop van het materiaal werd centraal geregeld en in zo'n 8 uur tijd voorzagen de bewoners maar liefst 170m2 aan dakoppervlakte van een groene laag. Dit leidde tot veel tevredenheid over de aanpak en het uiteindelijke resultaat.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha