Wijk bij Duurstede, 18 augustus 2021. Het grootste en mooiste gedeelte “Tijdelijke Natuur” op het terrein van de voormalige Sint Jozefschool loopt met de komst van Lidl in de Heul ten einde.

Na afbraak in 2012 van de school aan de Karolingersweg bleef het braakliggende stuk bouwgrond de omgeving ontsieren.

Vanuit VNMW (werkgroep Groenberaad) is in 2014 bij de gemeente het verzoek gedaan deze locatie te mogen opfleuren (beheren) onder de status van “Tijdelijke Natuur” .

Onder de daarvoor geldende voorwaarden werd hiermee ingestemd en is het terrein door enige leden van de VNMW aangelegd.

Smalle paadjes met houtsnippers werden uitgezet en vakken werden ingezaaid met verantwoorde zaadmengsels van deels streekgebonden soorten.

Ook werden langs de speelplek nuttige heesters geplant waaronder verschillende soorten vlinderstruiken.

Aanschaf zaden/beplanting en grondbewerking werden bekostigd middels een bijdrage van de Van der Hucht de Beukelaar Stichting. De gemeente zorgde m.n. voor benodigde grondaanvullingen.

Al jarenlang is het resultaat hiervan een biodiverse oase midden in de Heul met o.a. veel hommels, vlinders, wilde bijen en nog veel meer nuttige insecten voor o.a. de voedselketen (denk ook aan vogels / vleermuizen).

De ongereptheid van het terrein zorgt ook voor goede overwinteringsplekken voor o.a. afgezette eitjes, poppen en insecten in volwassen stadium die dan in het prille voorjaar meteen nuttig werk kunnen gaan verrichten.

Het nadien verversen/bijhouden van de paadjes was een klusje dat jaarlijks samen met een omwonende werd verzorgd, de houtsnippers werden door de gemeente geleverd.

Op dit moment staat nog van alles in bloei (Wilde Chichorei bloeit vooral ´s morgens) en er valt veel te zien.

Mogelijk komt er eind dit jaar een einde aan deze mooie “stapsteen” die insecten gebruiken om zich via geschikte vegetatie door de omgeving te kunnen verspreiden.

Dus bent u in de buurt, geniet er nog even van!

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha