Wijk bij Duurstede, 29 maart 2021. Zoals waarschijnlijk bekend is er een jaarlijkse voorjaarstrek van beschermde Padden, Bruine kikkers en Watersalamanders vanuit hun winterschuilplaatsen naar waterpartijen zoals sloten of vijvers om daar voor nakomelingen te zorgen. Op meerdere plekken in onze gemeente komen ze tijdens geschikte omstandigheden zoals milde temperaturen i.c.m. hoge luchtvochtigheid tevoorschijn vanaf schemertijd tot de ochtend en schuifelen/springen de mooie amfibieën ook op doorgaande wegen. Veelal gaat dit langzaam en vaak blijven ze, m.u.v. salamanders, midden op de weg zitten en wachten bijvoorbeeld de kleine mannetjes op voorbij schuifelende vrouwelijke soortgenoten.

Geplette padden

Er zijn jaren dat de paddentrek onder invloed van weersomstandigheden zeer geleidelijk gaat of zelfs smoort. Dit jaar zou het ook “gewoon” kunnen gaan uitpakken waarbij dan in een korte periode veel verkeersslachtoffers vallen. Op een aantal locaties zie je dan veel geplette exemplaren incl. “tandems”. Al eens eerder is door VNMW aangegeven dat het plaatsen van schermen en het overzetten zoals we in naburige gemeenten zien in onze gemeente niet of nauwelijks mogelijk is. Praktisch bleek de op het wegdek en nabij gelegen opritten verblijvende dieren voorzichtig in een emmer of tasje te verzamelen en meteen uit te zetten aan de rand van naburige waterpartijen, bosplantsoen of op brede groenstroken dit zo mogelijk niet verder dan 50 meter vanaf de vindplaats met liefst weinig straatkolken in nabijheid. Met blote handen oppakken is geen probleem (daarna natuurlijk wel goed wassen) evenals de keuze voor latex handschoenen.

Houd rekening met deze dieren

De schatting is dat jaarlijks landelijk zo’n half miljoen dieren in straat/trottoirkolken terechtkomen en doodgaan door verdrinking of pas na dagen/weken door verhongering. Het verzoek is duidelijk: komende tijd zoveel als mogelijk rekening te houden met padden/kikkers op uw weg en deze zo mogelijk te ontwijken, helpen mag natuurlijk ook. Rond omgeving Prins Hendrikweg wordt net als voorgaande jaren de komende paddentrek weer in de gaten gehouden. De nog van kracht zijnde avondklok zal zeker een gunstig effect hebben op de aantallen “geplofte” dieren. Website Padden.nu geeft veel informatie en overzichten van de landelijke paddenwerkgroepen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha