Wijk bij Duurstede, 20 januari 2021. De totale geregistreerde criminaliteit is in de gemeente Wijk bij Duurstede in 2020 gestegen. Dat geldt ook voor het aantal overlastsituaties. Het aantal woninginbraken is gedaald. Dit blijkt uit het jaarlijkse veiligheidsbeeld. Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) heeft dat opgesteld voor de gemeenten in Midden-Nederland.

Corona speelde in 2020 een grote rol in de veiligheidscijfers

De totale geregistreerde criminaliteit en overlast in onze gemeente steeg in 2020 met 41%. Corona zorgde hierbij voor andere cijfers dan we gewend zijn. Dat is vooral te zien aan meer geregistreerde overlast door jongeren (+106%). En ook aan de duidelijke daling bij het aantal woninginbraken (-37%). Er waren 41% minder geslaagde woninginbraken en 31% minder pogingen. Woninginbraken hebben vaak een grote invloed op de slachtoffers. Het voorkómen van woninginbraken is en blijft hier dan ook belangrijk.

De toename van fraudemisdrijven kwam vooral door digitale fraude

Het aantal fraudemisdrijven steeg enorm (+83%). Het ging vooral om digitale fraudedelicten, zoals cybercriminaliteit, WhatsAppfraude en ‘vriend-in-nood-fraude’. In het hele land was die stijging van het aantal fraudedelicten te zien. Er is een duidelijke verschuiving te zien van ‘traditionele’ naar digitale criminaliteit en ‘onzichtbare’ zaken als ondermijning.

Grote stijgingen en dalingen in de procenten zijn te verklaren

Wijk bij Duurstede is in verhouding een kleine gemeente met over het algemeen lage criminaliteits- en overlastcijfers. Daardoor zijn procentuele stijgingen en dalingen snel groot. Ook wordt in coronatijd wellicht vaker gemeld dan voorheen, omdat mensen meer thuis zijn.

Extra inzet in de gemeente om overlast door jeugd tegen te gaan

Jeugdoverlast is veel mensen een doorn in het oog. Daarom geven we daar prioriteit aan in Wijk bij Duurstede. De gemeente, politie en andere partners zoals de jongerenwerkers, pakken samen jeugdoverlast en problematische jeugd en - jeugdgroepen aan. Daarnaast zetten zij zich extra in om zo vroeg mogelijk in verbinding te komen met de jeugd.

Samen met de andere Heuvelruggemeenten digitale onveiligheid aanpakken

Binnenkort stelt de gemeente Wijk bij Duurstede het nieuwe uitvoeringsplan voor de komende twee jaar vast. In het nieuwe plan zijn digitale veiligheid en jeugd de belangrijkste (nieuwe) thema’s. Het plan hoort bij het Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de vijf Heuvelruggemeenten. (Dat zijn de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.) Samen bestrijden ze digitale onveiligheid, ondermijning en andere problemen gezamenlijk.

‘We móeten met zijn allen meer aandacht hebben voor digitale veiligheid’

Dit zegt burgemeester Iris Meerts. ‘We hebben een relatief veilige gemeente. Wel groeit cybercriminaliteit, ook bij ons. Experts voorspellen dat digitale criminaliteit in de toekomst net zo vaak voorkomt als fietsendiefstal. Dit heeft vaak grote gevolgen zijn voor de slachtoffers. We vinden het belangrijk om mensen hier weerbaar voor te maken. Daarom zetten we ons in voor het herkennen en voorkomen van digitale criminaliteit. Dat doen we samen met de politie, met senioren en ook met kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij kunnen cyber agent worden in de Hackshield-battle (www.joinhackshield.nl/register). De kennis die zij hierdoor opdoen, kunnen ze doorgeven aan hun (groot)ouders. Ook krijgt digitale weerbaarheid van ondernemers extra aandacht. Zo werken we allen samen tegen (cyber)criminaliteit.’

Meld Misdaad Anoniem

Vanaf september 2020 werken de Heuvelruggemeenten ook samen bij Meld Misdaad Anoniem. Iedereen kan hier anoniem een melding doen over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via 0800-7000. (Ma t/m vrij.: 8.00 tot 22.00 uur/weekenden en feestdagen: 9.00 tot 17.00 uur.) Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.

veiligheidsbeeld2020

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha