[UPDATE] Wijk bij Duurstede, 3 oktober 2020. Actievoerders die begin september hun caravans hadden geparkeerd naast de Langbroekseweg verhuisden hun ‘actiekamp’ na een gesprek met de gemeente op 5 september naar de parkeerplaats op de Melkwegse Tiendweg.

Opbreken

Volgens de actievoerders hebben zij te horen gekregen dat voor maandagavond 5 oktober het ‘actiekamp’ moet zijn opgebroken. Op de vraag of hun actie wat heeft opgeleverd laten zij weten: “We hebben inmiddels drie gesprekken gehad met de verantwoordelijk wethouder maar zicht op een standplaats op korte termijn hebben we niet gekregen.” In het kader van hoor en wederhoor zijn vandaag vragen gesteld aan de gemeente. Op 6 oktober werden onderstaande antwoorden ontvangen.

Vragen en antwoorden

 1. Klopt het wat de actievoerders zeggen? Moet hun 'actiekamp' 5 oktober zijn opgebroken?
  • Nee, dit klopt niet. De betoging hoeft op 5 oktober niet te zijn opgebroken. Wel is de betoging in het kader van de Wet Openbaarheid Manifestaties (WOM) vorige week opnieuw beoordeeld. Op basis daarvan zijn aanvullende voorwaarden gesteld die per maandag 5 oktober 2020 om 12.00 uur ingaan. Deze voorwaarden zijn gesteld door de gemeente, in overleg met de driehoek (OM - politie - gemeente). De voorwaarden zijn getroffen ter bevordering van de openbare orde, de verkeerscirculatie en de volksgezondheid.
 2. Zo ja. Wat is de reden dat zij hun 'actiekamp' moeten opbreken?
  • n.v.t.
 3. Zo ja. Wat gebeurd er wanneer de actievoerders hun 'actiekamp' maandag 5 oktober niet hebben opgebroken?
  • n.v.t.
 4. Wat is de uitkomst van de gesprekken die met de actievoerders door de gemeente zijn gehouden?
  • De gemeente heeft afspraken gemaakt met de betogers over de demonstratie, onder andere met het oog op de veiligheid van de aanwezige kinderen. De betogers zijn toegevoegd aan de registratielijst van personen die een woonwagenstandplaats willen in de gemeente Wijk bij Duurstede en bekend zijn bij de gemeente. De behoefte aan woonwagenstandplaatsen wordt meegenomen bij de actualisatie van de Woonvisie; deze is naar verwachting medio 2021 gereed. De betogers worden meegenomen bij het op te stellen woonwagenbeleid als onderdeel van de Woonvisie. De gemeenteraad besluit over het vaststellen van de Woonvisie. Burgemeester Iris Meerts en wethouder Eric Balemans hebben allebei toegezegd zich hard te maken om het tekort aan woonwagenstandplaatsen in regionaal verband op te pakken.

Niet lokaal

Niet alle actievoerders wonen in de gemeente Wijk bij Duurstede, blijkt bij navraag. Waarom ze hier actievoeren: “Bij heel veel gemeenten is het krijgen van een standplaats een probleem. Er is niet eens een wachtlijst. Veel gemeenten hebben in hun woonvisie niets opgenomen over woonwagenvakken. We voeren overal actie waarmee we aandacht willen vragen voor het tekort aan woonwagenvakken. De nationale ombudsman heeft onze problematiek ook aangekaart maar we komen niet echt veel verder.”

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha