Wijk bij Duurstede, 26 juli 2020. “Met de aanleg van een moerasgebied en de aanplant van nieuw bos, zet de provincie Utrecht in op meer planten, dieren en vogels in de Lunenburgerwaard. De provincie heeft samen met Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap en gemeente Wijk bij Duurstede het plan voor de natuurinrichting van het gebied goedgekeurd. Het plan is in samenspraak met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, omwonenden en andere betrokkenen gemaakt” is te lezen op de website van de provincie.

Planning

Nu de plannen door alle partijen zijn goedgekeurd worden de vergunningen aangevraagd. De vergunningen voor de ontwerpbesluiten liggen dit jaar 6 weken ter inzage. In de 1e helft van 2021 liggen de vergunningen voor de definitieve besluiten 6 weken ter inzage. Wanneer deze procedures goed zijn verlopen wordt er eind 2021 aanbesteed. In de 2e helft van 2021 gaat de provincie over tot uitvoering van de voorgenomen plannen. Het aanleggen van het natuurgebied zal 6 maanden in beslag gaan nemen.

Wat gebeurd er?

De provincie Utrecht legt onder andere een plas- en moerasgebied aan dat deels in directe verbinding staat met de rivier, zorgt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van nieuw bos en brengt rivierhout aan in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt onder andere voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen die bovendien hun eieren kunnen leggen in de begroeiing op het hout. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt en de natuur- en waterkwaliteit verbeterd.

Wandelen

Het aan te legggen natuurgebied wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. De wandelroute brengt de wandelaar langs de schrale graslanden, de bossen en langs de waterpartijen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha