Cothen, 23 december 2019. Vanavond reikte loco-burgemeester Wil Kosterman een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.P.M. Van Impelen (Harry) uit Cothen. Deze bijzondere gelegenheid vond plaats tijdens de kerstborrel, georganiseerd door het bestuur van het Dorpshuis.

Ruim 33 jaren vrijwillige inzet voor de Cothense samenleving

Harry van Impelen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de bijhorende versierselen uitgereikt vanwege zijn langdurige, intensieve en belangeloze inzet voor de Cothense samenleving in het algemeen en voor de kwetsbare medemens in het bijzonder.

Ruim 33 jaren zet de heer Van Impelen zich in voor het lokale verenigingsleven en voor participatie van kwetsbare ouderen. Hij wordt getypeerd als een belangenbehartiger in hart en nieren. Ruim 20 jaren zat hij in het bestuur van de plaatselijke afdeling van de vakbond CNV. In de jaren tachtig en negentig was hij raadslid voor het CDA en aanspreekpunt voor zaken op gebied van welzijn en zorg. Hij droeg er mede toe bij, dat Cothen na de gemeentelijke herindeling goed werd vertegenwoordigd in het bestuur van de nieuwe gemeente. Als lid van de Raad van Toezicht Woningbouwstichting Cothen, zette de heer Van Impelen zich actief in voor de behartiging van huurdersbelangen. Ruim zes jaren is hij bestuurlijk actief bij de Stichting Welzijn Ouderen Cothen, vanaf 2015 als voorzitter. Hij is de drijvende kracht achter de organisatie van allerlei sociale culturele activiteiten voor minder valide en eenzame mensen uit de gemeenschap.

Multifunctionele inzet voor Dorpshuis Cothen en het verenigingsleven

Harry van Impelen is vanaf 2014 bestuurslid van Stichting Dorpshuis Cothen. Hij neemt allerlei initiatieven om verenigingen en groepen mensen te ontvangen: zo startte hij o.a. Een biljartclub. Het Dorpshuis heeft een verbindende functie in Cothen. De heer van Impelen draagt het belang van deze ontmoetingsplek op enthousiaste wijze uit. Waar nodig verleent hij allerhande technische hulp en is hij contactpersoon voor zaken rondom veiligheid en beheer. Hij draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Zowel bij de voetbalvereniging als bij de carnavalsvereniging konden mensen altijd een beroep doen op zijn inzet. Zijn persoonlijke verdiensten zijn gebaseerd op een grote maatschappelijke betrokkenheid en een groot sociaal hart.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha