Wijk bij Duurstede, 6 december 2019. In september 2019 werden inwoners en gebruikers (ouderen) van de “Leugenbank” in het bijzonder verrast dat er door de gemeente was besloten om de “Leugenbank” in de Stadshaven te demonteren. Na overleg en afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen mag deze (voorlopig) blijven staan. Uit antwoorden van de gemeente op door de redactie gestelde vragen bleek de oorzaak van het voornemen van demontage lag in een groep jongeren die sinds september 2017 overlast veroorza(a)k(t)en rond dat punt bij de Stadshaven.

Sinds de jaarwisseling 2018 stimuleert de gemeente jongeren door “belonen werkt beter dan straffen” de schade aan straatmeubilair te verminderen. In 2019 was er volgens de gemeente minder schade en werd dezelfde systematiek nogmaals toegepast. Bij de jaarwisseling 2020, is aangekondigd, wordt binnen deze systematiek ook schade aan derden (provincie, inwoners enz) meegenomen om jongeren “te belonen” voor het verminderen van schade.

Wij hebben enkele vragen gesteld aan de gemeente over bovenstaande:

 1.  Heeft de gemeente in beeld welke jongeren overlast veroorza(a)k(t)en bij de Stadshaven?
  • Antwoord: We hebben wel sterke vermoedens om welke jongeren het gaat. Maar aangezien ze sinds begin oktober niet meer bij het bankje zijn gesignaleerd, hebben we ze nog niet kunnen aanspreken.
 2.  Behoren deze jongeren tot de groep(en) welke afgelopen 2 jaar “beloond” zijn voor het verminderen van de schade aan het straatmeubilair?
  • Antwoord: Als onze vermoedens kloppen, zijn het geen jongeren die eerder direct bij projecten zijn betrokken die uit het vuurwerk-potje voortgekomen zijn. Maar ze kunnen mogelijk wel lid zijn van verenigingen die een bijdrage hebben gekregen vanuit het vuurwerk-potje.
 3. Hoeveel overlast meldingen hebben politie en/of gemeente ontvangen sinds het gesprek, 1 oktober 2019, met betrokkenen over de “leugenbank” aan de Stadshaven?
  • Antwoord: Sinds begin oktober is het erg rustig rond deze plek aan de Havenweg en zijn er geen meldingen binnengekomen. Binnen het zogenaamde JOS-overleg met politie en jongerenwerk, houden we de vinger aan de pols.
 4. Wanneer wordt de nulmeting schade straatmeubilair voor 2020 gedaan?
  • Antwoord: Het team Beheer Openbare Ruimte houdt doorlopend de staat bij van straatmeubilair zoals bankjes en afvalbakken. Zo ook in de eerste week na de jaarwisseling. Eventuele schade die voor de jaarwisseling niet bekend was wordt daarbij toegerekend aan vuurwerkschade.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha