Wijk bij Duurstede, 12 oktober 2019. De afgelopen weken zijn er diverse negatieve berichten in de pers verschenen. Deze gingen over het maaibeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede in relatie tot de biodiversiteit. De gemeente betreurt het dat deze berichten in de media zijn verschenen, omdat ze onjuiste informatie bevatten. Daarom staat hieronder een uitleg over de achtergronden van het maaiwerk.

Met de Vereniging Natuur en Milieu verbetert de gemeente het onderhoud van het groen

Sinds vele jaren staat de gemeente in nauw contact met de Vereniging Natuur en Milieu (VNM) Wijk bij Duurstede en haar werkgroepen. ‘Daarbij bespreken wij hoe we het groenbeheer kunnen verbeteren. De werkgroepen zijn op de hoogte van de huidige stand van zaken,’ aldus wethouder Hans Marchal. Een van de werkgroepen is de Florawerkgroep. Deze groep uitte kritiek in de pers. ‘De Florawerkgroep weet dat de gemeente gebonden is aan lopende contracten met aannemers en beleidskaders. In de overleggen is hier vaak over gesproken. Daarbij gaven we aan wat er wel en niet mogelijk is. Wij toonden wel degelijk flexibiliteit waar dat kon,’ aldus de wethouder. Binnen de contracten heeft de gemeente namelijk -ook na overleg met de Florawerkgroep- verschillende maatregelen doorgevoerd. Dat zijn bijvoorbeeld het inzaaien van bloemenmengsels, het laten staan van gras/bloemen, het niet maaien van schuine taluds en het aanpassen van hoe vaak en hoeveel gebieden gemaaid worden.

Meer aanpassingen binnen het huidige contract zijn niet meer mogelijk

De gemeente heeft al gedaan wat kon en de rek is uit het aanpassen van het contract. Hans Marchal: ‘Wat wel kan is meerjarige contracten ontbinden. Maar dat gaat ons veel geld kosten. En dan heb ik het nog niet over het nodige extra personeel. We kiezen niet voor deze financiële tegenvallers.’ Daarbij komt nog dat de beleidskaders nog niet verder zijn uitgewerkt.

De gemeente werkt aan meer biodiversiteit, maatwerk en tegengaan van spoorvorming

Wijk bij Duurstede kiest voor een goede, integraal afgewogen uitwerking van de beleidskeuzes. Deze staan in het groenstructuurplan. De gemeente werkt aan een nieuw toekomstig bestek, dat ingaat op 1 januari 2022. Daarin kan op het gebied van biodiversiteit en maatwerk nog veel meer. Ook krijgt spoorvorming daarin extra aandacht. Wethouder Hans Marchal legt uit: ‘Spoorvorming door grote machines met brede banden is een terecht kritiekpunt van de Florawerkgroep. We zijn niet blij met deze spoorvorming. Waar het kan, proberen we dit te voorkomen. Dat lukt niet altijd. Dat de aannemer grote machines inzet, heeft te maken met het contract, met de scherpe inschrijfprijzen. Het tegengaan van spoorvorming komt in het nieuwe bestek te staan.’

Hoe nu verder met de VNW?

Met het bestuur van de VNM is de gemeente in gesprek. Hierbij gaat het over óf en hoe de samenwerking tussen de Werkgroep Flora en de gemeente door kan blijven gaan na deze vertrouwensbreuk. Los van de uitkomst hiervan gaat de gemeente door met de voorbereidingen van het nieuwe bestek. Met extra aandacht voor de biodiversiteit.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha