Wijk bij Duurstede, 26 september 2019. Over ecologisch groenbeheer wordt wel gesproken op het gemeentehuis. Het nieuwe groenstructuurplan staat er uitgebreid bij stil en met behulp van maatschappelijk partners zijn ecologisch waardevolle bermen geïnventariseerd. Het groenstructuurplan zet het ecologisch beheer duidelijk neer voor de floristisch waardevolle bermen en groenstroken. Nog geen 10 % van de groenstroken heeft hoge natuurwaarde. Helaas is de uitvoering van beheer weerbarstig. Het resultaat is een enorme achteruitgang van diversiteit en van gevoelige biotopen.

Vereniging Natuur en Milieu

Naar aanleiding van vragen van inwoners over het kaalscheren van bermen, waar met wortel en al alles verdwijnt en diepe bandensporen achterblijven, geeft Linda Horst van de Vereniging Natuur en Milieu-IVN Wijk bij Duustede haar constateringen op het huidige groenbeheer.

De praktijk

‘De praktijk van de laatste maaironde laat zien dat waardevolle groenstroken, de bloemenweides in het openbaar groen, niet met zorg zijn gemaaid. Toezeggingen om hieraan meer aandacht te besteden lijken niet te worden opgevolgd of slechts in zeer beperkte mate. Tot op heden zijn (ecologische) aanpassingen in uitvoering buitengewoon stroef verlopen. Ja, helaas zijn er bermen en groenstroken van topkwaliteit platgewalst en leeggezogen. Desastreus is de situatie langs de Geerweg’. Ook insecten, larven en poppen van vlinders zijn in de zuigmond verdwenen , jammer geen voortplanting.

VNMW-IVN Wijk bij Duurstede is betrokken bij de plannen voor het ecologisch beheer van de bermen, zo was al jaren afgesproken dat langs de waterkant van de wijk de Geer, een drassige zone van 5 meter ongemoeid wordt gelaten vanaf de waterkant, vanwege de beschermde plantensoorten en kwetsbare habitat. De werkgroep flora van de vereniging heeft aangeboden het gras jaarlijks bijeen te harken als het maaisel niet meer wordt weggezogen. Linda vervolgt: "De bijzondere bermen worden jaarlijks geïnventariseerd, wij deelden de gegevens en ontwikkelingen met afdeling beheer. Op de toplocatie in de Geer , een lange groenstrook, staan in het middengedeelte langs het water 66 plantensoorten, waarvan 17 beschermde soorten, waaronder grote groepen orchideeën".

Tot op de millimeter

Medio september werd tot op de millimeter tot aan het water alles weggemaaid. Gedane zaken nemen geen keer, het wegmaaien van gevoelige soorten, daarna het wegzuigen van bodemleven en tot slot het dicht rijden van bovenlaag kan niet zomaar hersteld worden. De conclusie van Linda is dat de natuurwaarden wel zeer afhankelijk zijn van ambtenaren. Het vernietigen van wat waardevol is, gaat veel gemakkelijker dan de natuur het weer opbouwt. Hoe dit in werkelijkheid eruit ziet is te zien in het fotoarchief.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha