Wijk bij Duurstede, 30 januari 2019. In de bouw is het vanaf 1993 verboden om asbest te gebruiken. Vanaf 2024 zijn ook daken met asbest verboden, de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Om de sanering te versnellen, zet de gemeente in op communicatie en het informeren van eigenaren van asbestdaken. Een eerste aanzet daartoe werd gedaan op 29 januari door De Kromme Rijn gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede door middel van een inloopavond met als thema ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop’.

Asbestverdachte daken 

Uit inventarisatie blijkt dat er nog 95.000m2 asbestverdachte materialen op daken aanwezig zijn in de gemeente. Afhankelijk van de grootte van het oppervlak mag dit zelf verwijderd worden, bij meer dan 35m2 is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf de aangewezen weg. De taken die een gemeente heeft zijn o.a toezicht, vergunningverlening en inzameling. De kosten voor verwijdering zijn voor de eigenaar van een woning of bedrijfspand. Omdat dit bij grote oppervlakten een flinke kostenpost betekent, komen de gemeenten met een kleine tegemoetkoming. Niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat, volgens aanwezigen in de raadszaal. De regeling is dat de gemeente de kosten van het asbestinventarisatierapport (400€) voor zijn rekening neemt als op het gesaneerde dak van minimaal 35m2, zonnepanelen worden gelegd. Bij navraag bij de informatieteams die waren samengesteld, bestaande uit deskundigen van de gemeente, provincie en omgevingsdiensten, komt er mogelijk een nieuw fonds voor de gewenste versnelling. Dit stimuleringsfonds voor particulieren en agrariërs wordt mogelijk begin 2019 actief en is bedoeld voor diegenen die het niet kunnen betalen.<h2>W

Wijzer geworden

De vele bezoekers, ongeveer 130, zijn wel een stuk wijzer geworden van de informatie die gegeven werd. De kennisteams konden veelal de informatie verschaffen over aanvragen, kosten, sloopvergunningen, etc. Naast de gemeentelijke website kunnen de volgende bronnen geraadpleegd worden:

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha