Wijk bij Duurstede, 7 november 2018. Vijftien oktober werd onderstaande mail met vragen naar de gemeente gestuurd over de voortgang van de parkeer mogelijkheden voor fietsers in en rond de binnenstad.

Inleiding

"Bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2013 is de gemeenteraad toegezegd dat het college met een nieuw parkeerbeleid zou komen. Onderdeel van de plannen was het plaatsen van nieuwe/voldoende fietsenrekken op strategische punten in en rond de binnenstad. In december 2014 werd de concept nota parkeerbeleid behandelt. In deze nota was onder andere te lezen: “Voor de realisatie van de korte termijn maatregelen is totaal 115.000 euro benodigd” “Te weten 45.000 euro voor de fietsenstallingen en 70.000 euro voor de structurele parkeerplaatsen. Voor de realisatie van de structurele parkeerplaatsen is (op dit moment) nog een BDU (Brede DoelUitkering) subsidie beschikbaar van 50% van de investering met een maximum van 32.222 euro". Het besluit om meer fietsenrekken te creëren is genomen bij het aannemen van een amendement in januari 2015. In juli 2017 is in de beantwoording van raadsvragen over dit onderwerp te lezen dat er zou worden gesproken met de ondernemers Steenstraat/Zandweg".

Vragen en antwoorden

 

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. uitbreiding van parkeerplaatsen voor fietsen zowel in/rond het centrum als bij de Steenstraat/Zandweg?
  • Uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen in het centrum wordt meegenomen in de herinrichting van de Markt. Het was het idee de uitbreiding van fietscapaciteit op de hoek Steenstraat/Zandweg mee te nemen in het project rond de Zandweg. Gezien de stand van zaken rond dit project zullen we opnieuw moeten bekijken hoe we omgaan met de eventuele uitbreiding van fietscapaciteit op deze hoek.
 2. Zijn de financiële middelen nog beschikbaar?
  • ja
 3. Wat is het bedrag wat beschikbaar is?
  • € 45.000,=
 4. Wanneer worden deze fietsenrekken geplaatst?
  • Voor de Markt bij de uitvoering van de herinrichting van de Markt. Voor de Zandweg is dit nog niet bekend.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha