Wijk bij Duurstede, 22 september 2018. Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten 2018 van “Wij Verdienen Beter” blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede tussen de twee weken en een maand nodig heeft om te antwoorden op een vraag gesteld via e-mail.

Vraag

Aan het begin van de onderzoeksperiode van 4 maanden ontvingen alle 380 gemeenten per e-mail (of webformulier) eenzelfde vraag:

Beste mensen, Ik wil graag weten waar de gemeente ... haar geld aan uitgeeft. Kunt u mij de gemeentebegroting van 2018 sturen? (Bron: wijverdienenbeter.nl)

Gedragslijn

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval wordt de afzender binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer een overheidsinstantie voorziet dat een toegezegde afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af. (bron: overheid.nl)

Ervaring ditiswijk.nl

De ervaring van de redactie van ditiswijk.nl met betrekking tot de beantwoording van vragen is, ondanks meerdere keren afstemming op verschillende niveaus, wisselend. Beantwoording is regelmatig onvolledig niet tijdig en niet of een gedeeltelijk antwoord op de gestelde vraag. Met het oog op het voornemen van de gemeente om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen, is hierin nog een verbeterslag te maken.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha