Wijk bij Duurstede, 14 september 2018. Het initiële voorstel om de tekst van artikel 1 van de grondwet zichtbaar op te hangen in de raadszaal kwam vorig jaar van de lokale SP.

Motie

Dit voorstel werd onderdeel van de motie M1 van 12 december 2017 die werd ingediend door VVD, PCG, BBnu en SP: “een opstelling van Artikel 1 grondwet, de Nederlandse vlag en historische gemeentewapens in de raadszaal van het huis van de Gemeente te realiseren”. Om uitvoering aan deze motie te kunnen geven werd door het college (in de Voorjaarsnota) 10.000 euro aan de gemeenteraad gevraagd. De gemeenteraad stemde hier op 10 juli 2018 unaniem mee in.

Vragen

Op 17 augustus mailde de redactie de gemeente: “Graag zouden wij horen wanneer de vlag en de tekst artikel 1 van de grondwet in de raadszaal worden geplaatst. Ook zouden wij graag vooraf vernemen wat de kosten zijn voor deze vlaggen en tekst en wie deze ontworpen heeft.”

Realisatie

In de week van 20 augustus was in de raadszaal te zien dat uitvoering werd gegeven aan de motie en werden de foto's gemaakt die bij het artikel te zien zijn. Op 24 augustus was op de facebookpagina van een politiek partij de aangebrachte vlag en tekst artikel 1 te zien.

Antwoorden

Op 29 augustus werd nogmaals gevraagd of de gestelde vragen van 17 augustus beantwoord konden worden. Geen reactie. Het verzoek op 10 september om antwoord te krijgen op de gesteld vragen werd ook niet beantwoord. Het verzoek van 13 september om antwoorden te mogen ontvangen op de gestelde vragen werden op 14 september gehonoreerd:

  • Antwoord: “Afgelopen dinsdag heeft Tjapko Poppens met enthousiasme de raad geïnformeerd over de vlaggen, het portret van de Koning en de klok. Artikel 1 is een protoype. Alles is ontworpen en uitgevoerd door André van Zwieten. Over de kosten ben je als het goed is in juli al over geïnformeerd. Deze kosten zijn opgenomen in de voorjaarsnota”.

 

Ter verduidelijking werd nog gevraagd: “In de voorjaarsnota is een bedrag van 10.000 euro opgenomen. We begrijpen uit het antwoord dat het bedrag hier volledig aan opgegaan is. Correct?”

  • Omgaande ontvingen wij het antwoord: "De volledige definitieve kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk. Maar die 10.000 euro is gereserveerd."

Toegezegd is dat de redactie wordt geïnformeerd zodra de definitieve kosten bekend zijn.

Lees ook:

7 jul Wat gaan de vlaggen en tekst in de raadszaal kosten?

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha