Wijk bij Duurstede, 13 september 2018. Regelmatig maakt de gemeente via haar mediakanalen op en/of aanmerkingen op of vraagt aandacht voor het sorteren van afval van en door de inwoners. De redactie heeft verschillende verpakkingen van producenten en supermarkten verkrijgbaar in de gemeente naast elkaar gelegd. Hieruit bleek dat er nogal wat verschillen zitten de etikettering hoe e.e.a. te scheiden.

Vragen en antwoorden

Op 15 augustus werden onderstaande vragen naar de gemeente gemaild. Op 13 september werden de antwoorden op de vragen ontvangen.

 1. Is de gemeente er van op de hoogte dat het soms onduidelijk is voor de consument waar het afval toe behoort?
  • Ja. Scheidingsregels PMD-afval zijn vrij ingewikkeld, dit is lastig om goed bij de bewoners onder de aandacht te brengen. PMD staat voor Plastic-, Metaal- en Drankenverpakking. Dus niet-verpakkingen als speelgoed, tuinstoelen of piepschuim, foliezakken (zoals in chipszakken) horen hier niet in thuis. De gemeente heeft hierover uitgebreide informatie op de website staan. Zie ook www.doemeemetpmd.nl.
 2. Is er op het niveau van VNG overleg met grootwinkelbedrijven om aanduidingen op verpakkingsmateriaal eenduidig te maken?
  • Het zou helpen als de scheidingsregels eenvoudiger en duidelijker worden. Het Rijk, VNG en het verpakkend bedrijfsleven hebben een raamovereenkomst verpakkingen gesloten. Hierbij zet ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zich in om de milieudruk te verminderen. Het gaat echter moeizaam: er zijn grote (financiële) belangen bij het bedrijfsleven mee gemoeid. Daarnaast wordt lokaal afvalbeleid door de individuele gemeenten bepaald, en is er dus geen uniforme inzamelstructuur. Een eenduidige aanduiding op verpakkingen is daardoor niet mogelijk, omdat het niet aansluit bij alle gemeenten.
 3. Is er in deze gemeente sprake van een ondermaats presteren van afvalinzameling/scheiding?
  • In 2015 heeft Wijk bij Duurstede de oranje PMD-container ingevoerd in combinatie met een lagere inzamelfrequentie van restafval. Deze maatregel was succesvol: de hoeveelheid PMD steeg van 6 kg/inw naar 33 kg/inw. Het percentage afvalscheiding is gestegen van 52% naar 67%. Daarmee is een forse stap gezet naar de doelstelling van 75%. Met de huidige 182 kg restafval per inwoner moet nog een flinke stap worden gemaakt, om te voldoen aan de landelijke doelstelling van 100kg restafval per inwoner in 2020. In vergelijking met andere gemeenten van vergelijkbare omvang scoort Wijk bij Duurstede qua afvalscheiding net boven het gemiddelde. Gemeenten die een vorm van diftar hebben ingevoerd, scoren overigens beter.
  • Het is begrijpelijk dat inwoners niet altijd de scheidingsregels goed hanteren, maar in de praktijk komen we helaas ook tegen dat mensen restafval in de oranje kliko doen. De inzamelaars controleren daarop. Een container met restafval wordt dan ook niet geleegd. Bewoners worden via een informatiekaart hierop geattendeerd. Ook in verzamelcontainers zit erg veel vervuiling, dus bij de PMD-inzameling valt nog veel te verbeteren.
 4. De containers bevatten een chip bij de introductie werd gesteld dat deze uitgelezen kan worden. Wordt hiervan gebruikt gemaakt om consumenten te sturen naar een betere scheiding van afval?
  • De containers zijn voorzien van een registratiechip. Deze chips worden alleen gebruikt om zicht te krijgen op het aantal actieve containers. De chips worden niet gebruikt om te registreren of bewoners hun afval wel of niet goed scheiden.
 5. Is er op het niveau van VNG overleg met grootwinkelbedrijven om onnodig verpakkingsplastic terug te dringen?

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha