Wijk bij Duurstede, 7 september 2018. In de eerste helft van 2018 is het totaal aantal misdrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede afgenomen met 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Regionaal was de gemiddelde daling 8%. Opvallend in Wijk bij Duurstede is de afname van het aantal woninginbraken, autokraken, vernielingen, bedrijfsinbraken en de jongerenoverlast. Het aantal geweldszaken is echter gestegen.

Uitleg over de stijging van geweldszaken

‘Voor Wijk bij Duurstede geldt dat het totaal aantal misdrijven in verhouding laag ligt. Dat lagere percentage is mede dankzij de inzet van de politie. Ook de hulp van onze inwoners heeft hiervoor gezorgd: zij melden verdachte situaties sneller bij 112 dan vroeger het geval was. Juist door het kleine aantal misdrijven, ontstaan er snel grote verschillen in percentages bij stijgingen en dalingen. Dit geldt voor de toename van zakkenrollen,’ aldus de burgemeester Tjapko Poppens. Poppens geeft uitleg bij de stijging met 64% bij het delict geweld. ‘Dit percentage is hoog. Ook wanneer we dit vergelijken met het meerjarig gemiddelde. Deze toename wordt veroorzaakt door enkele terugkerende overlastsituaties die gepaard gaan met bedreigingen en/of mishandelingen. Het gaat hierbij vooral om terugkerende overlastsituaties op enkele adressen in onze gemeente. In twee van deze gevallen is kortgeleden via de rechter afgedwongen dat de overlastgevers hun woning moesten verlaten zodat de rust in de buurt terugkeert,’ besluit Poppens.

Wat kunt u doen?

Er zijn steeds meer initiatieven van inwoners te zien. Een voorbeeld hiervan zijn de WhatsApp-groepen, die in enkele wijken zijn gestart. Dit verkleint de kans op inbraken en verhoogt het gevoel van veiligheid bij bewoners. Wel blijft het belangrijk om bij verdachte situaties het nummer 1-1-2 te bellen. De politie komt liever een keer voor niets langs, dan een keer te weinig. Let bij verdachte situaties op het signalement van de verdachte personen. Ook kunnen kenmerken van eventuele vervoersmiddelen belangrijk zijn, zoals merk, type, kleur en het kenteken. Uw informatie kan erg belangrijk zijn voor de opsporing en aanhouding van verdachte(n). Hiernaast helpt Burgernet ook om via een telefonisch netwerk de veiligheid in uw woon- en werkomgeving te bevorderen. U helpt op basis van een signalement mee met zoekacties van de politie. Aanmelden kan via www.burgernet.nl. Verder kunt u op www.geefinbrekersgeenkans.nl en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl zien, wat u zelf kunt doen om woninginbraak te voorkomen. Denk hierbij o.a. aan het nemen van preventiemaatregelen in en rond het huis.

misdrijfcijfersQ1 2018

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha