Wijk bij Duurstede, 22 augustus 2018. Bewoners van de Haraldstraat nummers 1-11 en Birkastraat nummers 13-23 zijn door Viveste middels een brief geïnformeerd over werkzaamheden aan de flats van de Karolingersweg. Bij deze werkzaamheden wordt tijdelijk grond verwijdert. De afgelopen dagen is de tijdelijk verwijderde grond opgeslagen in het plantsoen naast de parkeerplaats aan de Haraldstraat.

Groenstrook weg

Na een reeks autobranden in de Heul en de vijf autobranden op 5 oktober 2015 heeft de gemeente besloten om in het plantsoen de groenstrook te verwijderen welke het vrije zicht vanaf de Karolingersweg op de parkeerplaats verhinderde. Door het verwijderen van de struiken en bomen werd een beter zichtbare parkeerplaats gecreëerd.

Vragen en antwoorden

 1. Is de gemeente ervan op de hoogte dat er tijdelijk grond wordt opgeslagen in het plantsoen naast de parkeerplaats aan de Haraldstraat?
  • Ja, hier is toestemming voor gegeven.
 2. Hoelang wordt deze grond op deze plaats opgeslagen?
  • De grond wordt hier 1 tot 2 maanden opgeslagen.
 3. Is de gemeente ervan op de hoogte dat de tijdelijk opgeslagen grond een vrij zicht vanaf de Karolingersweg op de parkeerplaats gedeeltelijk verhinderd?
  • Ja, dat is bekend. De zichtbeperking is echter gering en is van tijdelijke aard.
 4. Wat is de reden dat voor deze plaats gekozen is om grond op te slaan?
  • De grond is er tijdelijk i.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de flats. Deze locatie is gekozen omdat:
   • deze eerder is gebruikt. Het afgelopen jaar waren er geen geluiden dat de locatie veel hinder gaf;
   • de ruimte groot genoeg is voor de hoeveelheid grond;
   • de locatie dicht bij de werkzaamheden is.
   • Het is wenselijk overbodig grondtransport zoveel mogelijk te beperken (zowel voor de omwonenden als voor de uitvoerder). Ook willen we waar mogelijk partijen niet voor extra kosten stellen;
   • veel locaties niet mogelijk zijn i.v.m. kans op schade aan bomen of verharding of ze zijn verkeerskundig onwenselijk;
   • bij veel locaties de grondopslag ten koste zou gaan van parkeerplaatsen, wat ook niet wenselijk is.
 5. Wat vindt de gemeente van deze situatie?
  • De gemeente heeft hier toestemming voor verleend. Het betreft echter geen gemeentelijk project. De uitvoerende partij heeft toestemming gekregen onder de voorwaarden de hinder tot een minimum te beperken, de bewoners te informeren en na afloop de situatie te herstellen. Op basis van de toetsing is deze locatie geschikt gebleken en zijn er geen duidelijke argumenten waarom deze locatie niet geschikt zou zijn.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha