Wijk bij Duurstede, 5 augustus 2018. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft besloten om een hekwerk op de Gravenbol (formeel heet dit deel de Sandenburgerwaard) te plaatsen, om de natuur in dit gebied te beschermen. Het besluit nam de gemeente na goed overleg met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Stichting WijkNogLeuker, Het Utrechts Landschap en Gebiedscoöperatie O-gen. Dit betekent dat het gebied waar honden los kunnen lopen wordt afgebakend, waarmee de natuur wordt beschermd. Het hekwerk wordt waarschijnlijk in de week van 20 tot 26 augustus geplaatst. Door de aanhoudende droogte is nu nog geen definitieve datum te noemen. Mogelijk kan de grondboor eind augustus wel in de kleigrond komen, die nu nog door de droogte te hard is.

Hekwerk gewenst

Het hekwerk is gewenst omdat de Gravenbol, de Lunenburgerwaard en de Sandenburgerwaard behoren tot het waardevolle Europees natuurgebied: Natura-2000 Rijntakken. In dat natuurgebied ligt het dagrecreatieterrein De Gravenbol en een hondenlosloopterrein. De afgelopen jaren was het hele gebied eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijn. De begrenzing van het hondenlosloopgebied was niet duidelijk in het veld te zien. Veel hondeneigenaren lopen hierdoor te ver het natuurgebied in. Nu is de gemeente eigenaar en om te voldoen aan Europese richtlijnen, is het noodzakelijk om duidelijk aan te geven wat het hondenlosloopgebied is.

Loslopende honden verstoren broedende vogels

Honden hebben een verstorend effect op de natuur en met name op vogels. Alleen al de aanwezigheid van honden zorgt ervoor, dat vogels steeds opvliegen van hun nesten en hun eieren niet goed kunnen uitbroeden. Dit is problematisch, omdat in het gebied bijzondere broedvogels voorkomen zoals de ijsvogel, oeverzwaluw, porseleinhoen en kwartelkoning. Daarnaast biedt deze uiterwaarde een overwinterings- en doortrekgebied voor de volgende vogelsoorten: fuut, slobeend, kleine zwaan, tafeleend, kuifeend, kievit, nonnetje, aalscholver, kolgans, meerkoet, grauwe gans, smient, krakeend, grutto, wulp en pijlstaart. Zie hier een kaart van het betreffende gebied.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha