Wijk bij Duurstede, 4 juli 2018. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vervolgonderzoek laten doen in welke mate de omgeving van kunstgrasvelden wordt belast door rubberdeeltjes gemaakt van oude banden en de stoffen die voorkomen in rubbergranulaat. Ook is bekeken of dat effecten heeft voor het ecosysteem en voor de mens bij eventuele indirecte blootstelling. Het onderzoek richtte zich op water en de bodem.

Risico’s?

In het onderzoek is te lezen dat in de bermgrond concentraties aan zink en minerale olie kunnen leiden tot effecten op het ecosysteem. In het bodembeleid wordt pas gesproken over ‘actuele ecologische risico’s’ als meer dan 5.000 m2 onverhard oppervlak is verontreinigd met een mengsel van stoffen die een hoge ‘Toxische Druk’ (TD) geven. Het is de vraag of een dergelijke omvang van het onverharde oppervlakte rondom een sportcomplex in de nabijheid van kunstgrasvelden aanwezig is en of de gehalten in dit hele gebied de TD-grens overschrijden. Een ‘actueel ecologisch risico’ conform het bodembeleid voor historische verontreinigingen is niet aangetoond. Het waterleven lijkt niet direct een risico te lopen, de waterkwaliteit in sloten naast kunstgrasvelden met rubbergranulaat is niet slechter dan bij de referentievelden. Organismen in de waterbodem kunnen wel hinder ondervinden van de te hoge hoeveelheid zink die bij enkele kunstgrasvelden is gevonden. Ook hier zal naar verwachting de soortenrijkdom afnemen.

Direct gevaar?

Uit het eergisteren gepresenteerde onderzoek blijkt dat slootwater niet verontreinigd te zijn als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat op de onderzochte kunstgrasvelden. Het risico voor mensen en dieren bij het eten van moestuingewassen die besproeid zijn met dat slootwater is naar verwachting net zo laag als wanneer slootwater was gebruik uit sloten naast echte grasvelden. Ook drinkwater dat uit grondwater komt, en vis die wordt gevangen nabij kunstgrasvelden zijn veilig. Spelende kinderen die per ongeluk bermgrond met rubberkorrels opeten, inademen of op de huid krijgen, lopen ook géén risico. Er zijn géén aanwijzingen gevonden dat vogels of zoogdieren last hebben van de rubberkorrels die of op of vlakbij kunstgrasvelden liggen.

Conclusies

Uit dit onderzoek kan worden opgemaakt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan leiden tot plaatselijke vervuiling van bermgrond en waterbodem. Het gaat dan om rubberdeeltjes en om stoffen die uit rubbergranulaat lekken. Grondwater en oppervlaktewater lijken niet vervuild, waardoor de kans op verdere verspreiding van de stoffen gering lijkt.

Lokale velden

In oktober 2017 werd het nieuwe veld van SVF ingestrooid met kurk i.p.v. rubbergranulaat. “Dit vooral om alle discussie rond gezondheidsrisico’s te vermijden” en ”Zowel SVF als de gemeente wilden hier geen risico’s in nemen" liet de gemeente toen desgevraagd weten. Vervanging van de velden ingestrooid met rubbergranulaat van SVL is voorzien in 2023 en CDW in 2020 (veld 1) en 2022 (veld 2). Of deze velden tegen een meerprijs van 50.000 euro ingestrooid worden met kurk ipv rubbergranulaat is vooralsnog niet bekend. Meer achtergrondinformatie is te lezen in de categorie Gerelateerde artikelen. (Bron: RIVM.nl)

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha