Wijk bij Duurstede, 12 april 2018. Er is onduidelijkheid over het betaald parkeren op de Gravenbol. Die onduidelijkheid is ontstaan doordat enkele politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s het voornemen hebben geuit om de Gravenbol gratis te maken. Hierdoor menen bezoekers dat dit nu al aan de orde is, waardoor sommigen weigeren het parkeergeld te betalen. Ook worden de vrijwilligers van de Gravenbol zeer onaardig benaderd of zelfs uitgescholden bij het innen van de parkeervergoeding.

Onderdeel van de formatiebesprekingen

Wethouder Wil Kosterman: “Het voorstel om met het innen van parkeergeld te stoppen is onderdeel van de formatiebesprekingen. Ook al zou dit besluit in de toekomst worden genomen, dan vraagt het nog wel een en ander voordat dit tot uitvoering kan worden gebracht. De komende periode blijft het betaald parkeren op de Gravenbol. Het is te gek voor woorden dat de vrijwilligers, die bijdragen aan het openhouden van de Gravenbol, nu zomaar beschimpt en beschuldigd worden!”

Met vergoeding wordt onderhoud bekostigd

Sinds 2014 is er betaald parkeren op de Gravenbol, voor auto’s en motoren van mensen die gebruik maken van het terrein voor dagrecreatie of voor het uitlaten van honden. Dit besluit is destijds genomen omdat het samenwerkingsverband van gemeenten dat het onderhoud uitvoerde, het Recreatieschap Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug, niet voldoende middelen meer had om de Gravenbol te beheren. BV GravenBol (vallend onder WijkNogLeuker) heeft sindsdien die onderhoudstaak overgenomen, waardoor het mogelijk was om met veel vrijwillige inzet de Gravenbol open te houden in ruil voor een bescheiden parkeervergoeding voor automobilisten en motorrijders. Het recreatieschap is inmiddels opgeheven, en sinds juli van het vorige jaar is de gemeente Wijk bij Duurstede eigenaar van het terrein. De afspraken over het beheer van het terrein met BV GravenBol zijn op dezelfde wijze voortgezet.

Communicatie na een nieuw besluit

Totdat de politieke besluitvorming hierover plaatsvindt blijft het betaald parkeren onverminderd van kracht. Kosterman: “Mocht het zover komen dat de parkeervergoeding op de Gravenbol wordt opgeheven, dan communiceren wij dat vooraf via officiële kanalen. Maar zover is het nog niet. Ik ga er dan ook van uit dat de bezoekers van de Gravenbol zich aan het betalen van de parkeervergoeding blijven houden, en niet de vrijwilligers de dupe te laten worden van hun boosheid. Want dat is echt niet terecht!”

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha