Wijk bij Duurstede, 15 augustus 2017. Mensen wonen langer thuis, ook als ze iets mankeren. Verschillende organisaties in Wijk bij Duurstede ondersteunen hen daarbij. Deze organisaties gaan nu nog meer samenwerken. Op 14 augustus 2017 ondertekende de gemeente daarom een samenwerkingsovereenkomst met de betreffende organisaties woningcorporaties Volksbelang, woningbouwstichting Cothen en Woonzorg Nederland, de wijkverpleging van QuaRijn, Vitras en Buurtzorg, en Loket Wijk. ‘Met alle veranderingen in de zorg en de vergrijzing, wordt de groep kwetsbare mensen steeds groter. Door als betrokken partijen samen te werken, zorgen we er gezamenlijk voor dat de inwoners van onze gemeente zo lang mogelijk gezond en veilig thuis wonen kunnen wonen’, vertellen de betrokken wethouders Wil Kosterman (Zorg en Welzijn) en Jeroen Brouwer (Wonen).

Gezond en veilig wonen

‘Het is uniek dat al deze organisaties elkaar informeren,’ zegt wethouder Wil Kosterman, ‘Dat werd in het verleden niet of nauwelijks gedaan. Ze maken plannen om kwetsbare inwoners zelf een rol te geven bij het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld dat inwoners zelf zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Daardoor hebben inwoners meer te zeggen over hun leven thuis. En het is fijn dat ze voelen dat ze zoveel mogelijk de regie houden.’

Achter deze samenwerking zit de gemeentelijke werkgroep ‘Gezond en veilig wonen’, die in 2016 door de gemeente Wijk bij Duurstede en de genoemde organisaties opgestart is. Het doel van de werkgroep was eerst een betere samenwerking te krijgen tussen lokale organisaties voor welzijn, wonen en zorg. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst benadrukt het belang nog eens extra. ‘In de werkgroep zijn ideeën uitgewisseld, delen we kennis en informatie, enzovoorts. Dat lijkt misschien logisch, maar dat was het niet. Goed om te zien dat de organisaties hier lokaal zo goed aan meewerken’, aldus Kosterman.

Digitale toegangsverlening

Het laatste jaar zijn veel praktische zaken opgepakt. Een voorbeeld daarvan is de informatieve dag ‘Gezond en veilig wonen’, die vorig jaar oktober is gehouden. Ook is er gewerkt aan meer praktische zaken zoals dementie en wonen, of hoe meer te doen om brand bij kwetsbare inwoners thuis te voorkómen. ‘Vanuit de werkgroep is bijvoorbeeld het lokale bouw- en toegankelijkheidsbeleid (BTBV) aangepast om toekomstige ontwikkelingen in de techniek, de domotica, in te kunnen passen’, meldt Jeroen Brouwer, die namens het college van b. en w. de samenwerkingsovereenkomst tekende.

Het meest concrete voorbeeld van samenwerken is de pilot digitale toegangsverlening. Hiervoor is vlak voor de zomer een proef gestart, waar ook leverancier Phoniro aan meedoet. Inwoners die wijkverpleging krijgen, proberen nu een nieuw digitaal toegangssysteem uit. Het gaat om een systeem dat de huidige sleutelkastjes vervangt. Dat is veel veiliger voor alle partijen. ‘Uit onderzoek blijkt dat zorgorganisaties tot wel tien procent van de tijd kwijt zijn aan beleid rond sleutels. Nu gaan deuren open via een app op een telefoon. Dat moet tijdwinst voor zorgorganisaties opleveren. En dit in geval van nood een stuk sneller. Dat past in de doelstelling van betere gezondheid en veiligheid. Dat maakt het al met al een unieke samenwerking, waar we als gemeente trost op zijn’, eindigt Brouwer.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha