Wijk bij Duurstede, 2 augustus 2017. Vorige week zijn de werkzaamheden voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aan de Lekdijk ter hoogte van dijkpaal 125 gestart.

Watergang verlegd

Deze werkzaamheden zijn nodig voor de herprofilering van het buitentalud van de Lekdijk over een lengte van 1 km. Om deze herprofilering uit te kunnen voeren wordt op enkele plekken de watergang die zich in de teen van de dijk bevindt verlegd. Tot oktober rijden dagelijks vrachtauto’s opgeslagen zand vanaf de Romeinenbaan naar de Lekdijk-West.

Onderhoud

Het talud is ter plaatse in de loop der jaren "ingezakt" en op sommige plaatsen beschadigd door beweiding en weersinvloeden. Bovendien is de dijk te steil om op een verantwoorde manier te kunnen maaien. Daarom wordt er grond aangevuld om het talud op te knappen en te verflauwen. Voorheen werd de dijk hier beweid door schapen na de werkzaamheden zal de dijk worden gemaaid en wordt het gras opgeruimd. De uiterwaard is ter plaatse nogal laag ten opzichte van de Lek daarom staat er regelmatig veel water onder aan de dijk. Om de dijk te beschermen en onder aan de dijk te kunnen rijden met onderhoudsmaterieel, wordt de grond ter plekke opgehoogd zodat deze niet ieder keer onder water komt te staan.

Zandwinning of ‘Een sterke Lekdijk’

De uit te voeren maatregelen zijn onderhoudsmaatregelen en hebben geen relatie met de voorgenomen zandwinning in de Bosscherwaarden en de beoogde versterking van de Lekdijk vanuit het project Sterke Lekdijk. Meer foto's zijn te zien in het fotoarchief.

Gerelateerde artikelen

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha