Wijk bij Duurstede, 30 juni 2021. De gemeenteraad beslist 6 juli over de komst van windturbines in de gemeente. Dit ondanks een collegeakkoord waarin stond dat in deze regeerperiode windturbines niet aan de orde zijn. Gisteren was de voorbespreking van de raad en daar bleken 2 partijen glashelder tegen het plan te gaan stemmen; BurgerBelangen en de SP. Beide partijen zitten niet in de coalitie. Het zijn notabene oppositiepartijen die het collegeakkoord serieuzer nemen dan de coalitiepartijen VVD, PCG en GL. Die natuurlijk de hete adem van D66 in hun nek voelen. D66 heeft zowaar 1 hele zetel en vindt dat er veel te weinig windturbines komen.

We zijn heel benieuwd hoe de stemmingen uitpakken. Eerder kregen inwoners de kans om in te spreken bij de gemeenteraad. Ook hier was de polarisatie in de samenleving alweer merkbaar; Tegenstanders die de industrialisering van de omgeving vrezen, tegen voorstanders die met staatssteun eraan gaan verdienen.

Vijf van de zeven insprekers kwalificeren het Paraplubestemmingsplan Windturbines als slecht, en de gemeente als onbetrouwbaar. Twee belanghebbenden willen nog méér windturbines omdat ze dankzij subsidie eraan verdienen. Zij hebben het idee dat er een financieel voordeel te halen is, en voelen zich ook door de politiek gedwongen om “duurzaam” te ondernemen. Wat dat ook moge zijn. Met name Bastiaan Vaandrager was ernstig teleurgesteld in het college. De wethouder duurzaamheid had het bestuur van de stichting Behoud het Langbroekerwetering gebied beloofd dat er geen windmolens zouden komen. Dat bleek een woordspelletje te zijn. Boerenwindmolens stonden toen al in het plan waarvoor de eerste aanvraag al twee jaar geleden binnen kwam.

Inspreker Jan de Geus snapt, net als de overige insprekers, niet dat wanneer je het Langbroekerwetering gebied als kwetsbaar bestempeld, je juist daar één proef windturbine van 26m hoogte gaat plaatsen. Het bleek bij doorvragen ook geen proef te zijn! Hij moet er komen. Er worden geen harde criteria aan gesteld waarmee je later als gemeente in kunt grijpen wanneer normen worden overschreden. De burger heeft het nakijken.

Ook Hesje van der Meer van DPL verbaasde zich over de inconsequentie van het gemeentebestuur. Zonnepanelen op haar eigen dak van een Rijksmonument werden afgewezen, een windturbine in het Langbroekerwetering gebied moet vergund worden omdat een boer het graag wil.

Henry Olthof van VNMW stelde terecht de vraag of dit plan juridisch haalbaar is. De gemeente tart het gelijkheidsbeginsel. In plaats van het paraplubestemmingsplan pleitte Olthof voor individuele vergunningen. Hij ziet met schrik een adviescommissie opgetuigd worden die buiten de openbaarheid zaken regelt en beslist.

Dave Neeteson wilde geen windturbines in het Langbroekerwetering gebied.

Duurstede voor democratie concludeert uit deze inspreek informatie dat de gemeente ook hier weer geconfronteerd werd met haar eigen falende communicatie beleid. Een college dat zaken beloofd, maar niet nakomt. Woordspelletjes ook toegeeft in de begeleidende nota door te stellen dat zij duidelijker het verschil aan moet geven tussen grote windturbines en boerenwindturbines.

Onder aan de streep heeft het college hiermee wederom laten zien dat zij de belangen van een enkeling boven het algemeen belang plaatst en de proportionaliteit volledig uit oog verloren heeft.

Daar waar grote windturbines al geen oplossing bieden voor klimaatverandering, doen de kleine boeren windturbines dat al helemaal niet.

Duurstede voor Democratie stelt dan ook dan het praten over democratie voor dit college eenvoudiger is dan het in de praktijk toepassen. Wij wensen BurgerBelangen en de SP succes met het overtuigen van de overige raadsleden.

Duurstede voor Democratie

Voor meer achtergrond informatie lees de aan dit onderwerp gerelateerde artikelen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha