Wijk bij Duurstede, 18 februari 2021. Achter het koelhuis Van Dijk aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg (N229) zijn verregaande plannen voor de bouw van Biovergister, direct grenzend aan de landgoederen Hindersteyn en Weerdesteyn. Negen lokale boeren willen hiermee lokale mest omzetten in duurzame energie die lokaal kan worden gebruikt. Goed idee toch, zo’n circulair en lokaal proces? Ware het niet dat:

 • sommige lokale boeren inmiddels geen of minder vee houden en dus minder of geen mest kunnen aanbieden
 • de vergunning is afgegeven voor verwerking van 36.000 ton (waardoor een MER rapportage niet verplicht was) en dat na vergunningverlening de verwerking is opgehoogd naar 90.000 ton, ‘want anders was het niet rendabel’…
 • dat daarom wordt mest geïmporteerd van buiten onze gemeente om hier te verbranden, met alle overlast van dien voor omwonenden
 • dat dit nu een van de grootste Biovergisters van midden-nederland gaat worden
 • dat dit 57% verhoging van het (vracht)wagenverkeer met zich meebrengt
 • dat er aardgas en elektra (genoeg voor 1.500 huishoudens) nodig is om deze Biovergister te draaien, die zo jaarlijks voor 4.500 huishoudens gas produceert dat om de CO2 uitstoot te compenseren er 16 ha bos moet worden aangeplant terwijl er jaarlijks 17 ha bos in de Biovergister wordt verbrand
 • dat als het geproduceerde groene gas niet de juiste kwaliteit heeft voor teruglevering, er wordt ‘afgefakkeld’ op 6,5 meter hoogte
 • dat er schadelijke stoffen (o.a. fijnstof, CO2 en ammoniak) worden uitgestoten over ons mooie Weteringgebied
 • dat het water dat bij productie vrijkomt wordt geloosd in het zwemwater van de Kromme Rijn, waarbij zelfs de Provincie waarschuwt voor de kans op vervuiling van de oppervlaktewateren
 • dat bij bepaalde windrichting de inwoners van Langbroek en Cothen grote kans hebben op aanzienlijke stankoverlast
 • dat de provincie Utrecht 52 miljoen (!) subsidie toekent aan dit project, omgerekend €5.200 per huishouden, wat een mooie bijdrage zou zijn voor energiebesparende maatregelen of aanschaf van zonnepanelen. Die 52 miljoen is door onze inwoners opgebracht via hun energierekening in de vorm van de Opslag Duurzame Energie. Het is maatschappelijk geld dat niet meer kan worden besteed aan andere (duurzame) projecten
 • dat Biovergisters overal in Nederland op enorme bezwaren stuiten van omwonenden
 • dat controle op biomassa problematisch is. Er is meermaals bij Nederlandse Biovergisters geconstateerd dat gevaarlijke afvalstoffen worden bijgemengd in de te verbranden massa
 • dat er inmiddels in Nederland (en in het buitenland) onderzoeken lopen naar grootschalige mestfraude via Biovergisters dat men inmiddels in Nederland Biovergisters niet langer ziet als een gedragen oplossing voor ons duurzaamheidsprobleem maar meer als oplossing voor mestoverschotten
 • dat een vergunning kan worden doorverkocht aan derden, waardoor de oorspronkelijke intentie om een circulair lokaal project te starten volledig onderuit wordt gehaald

En daar zitten we dan, met een mega Biovergister en alle overlast die erbij hoort. Een covergister die afhankelijk is van stront, kadavers en andere biomassa uit de rest van Nederland, of buitenland. We worden een stront-wingewest. Voor een aantal cijfers in deze brief is gebruik gemaakt van de informatie op de website van de IVN, werkgroep Groenberaad.

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha