Wijk bij Duurstede, 29 december 2020. Beste Gemeente raadsleden, fracties en bewoners,

In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt er, tegen het coalitieakkoord in, onderzocht of 5-8 mega windturbines (241 meter hoog) op Wijks grondgebied mogelijk zijn om zo invulling te geven aan het de energietransitie.

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek, waaronder gemeente Wijk bij Duurstede, willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Hierbij wordt gesteld dat naast 'zon op dak' en energiebesparing ook extra zonnevelden en windmolens nodig zijn. In het RES proces zoekt men en blijkbaar alleen naar wind en zonne-energie oplossingen. voor de periode tot 2030 zou er ruimte zijn voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 ha zonnevelden extra.

Echter, in de mix van energieoplossingen wordt onvoldoende gekeken naar andere vormen van energieopwekking als o.a. diepe aardwarmte en kernenergie. Energiebronnen die met oog op 2050 wel degelijk realistisch zijn en een veel minder grote impact hebben op de volksgezondheid, ruimtelijke ordening, flora en fauna. Vanwaar deze grote haast dit te willen invullen met suboptimale oplossingen als zon en wind alleen tot 2030 en met zoveel negatieve impact?

Aangehecht een dringende oproep namens Stichting Belangen Wijkersloot en omwonenden van het ‘buiten’ gebied aan het adres van de gemeente Wijk bij Duurstede om zich aan de gemaakte afspraken te houden, zich niet te laten gijzelen door de RES. De noodzakelijke tijd en ruimte nemen om te komen tot de daadwerkelijke duurzame energieoplossingen, zonder het zorgbeginsel uit het oog te verliezen tav haar inwoners.

Namens Stichting Belangen Wijkersloot (en omgeving),

Jeroen van der Sluis

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha