Beste Wijkse politici,

Wijk bij Duurstede, 25 november 2018. Komend jaar staat, als het goed is, het al dan niet gratis toegankelijk maken van de Gravenbol ter discussie. Daar gaat u ongetwijfeld nog een hele kluif aan hebben, aangezien de meningen van de verschillende partijen en inwoners uiteenlopen. Ongeacht de voors en tegens, en vooruitlopend op die discussie, wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Ik ben van mening dat de gemeente, met haar grote wens de Gravenbol voor haar inwoners open te houden, behoorlijk heeft verzuimd kritisch(er) te kijken naar de twijfelachtige stichting/BV-constructie die WijkNogLeuker/Gravenbol BV destijds heeft voorgesteld en nu hanteert.

Vooral vanwege het onweerlegbare feit dat vrijwilligers van stichting WNL de parkeergelden bij de Gravenbol heffen, in de volle overtuiging zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie, terwijl ze in werkelijkheid geld staan te verdienen voor een BV, waarin níemand (behalve het bestuur van WNL/WijkNU) ook maar enig inzicht heeft in de werkelijke geldstromen in én uit dit bedrijf.

De Gravenbol BV heeft inmiddels al zo ontzettend veel overheids- en gemeenschapsgeld gekost, dat kritische vragen inmiddels echt wel op z'n plaats zijn. Een lijstje:

  • zo goed als de gehele 50.000 euro garantstelling van de provincie geclaimd én ontvangen (zonder enige vorm van controle, op basis van accountantsrapporten met de disclaimer: "De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.")
  • 1.000-en euro's diverse gemeentelijke bijdragen,
  • 16.500 euro voor het verleggen van de gemeentegrenzen (zodat de stichting/BV niet bij 2 verschillende gemeenten vergunningen hoeft aan te vragen)
  • ontvangen subsidies
  • de jaarlijkse pacht- en eigendomskosten van het terrein waar de gemeente voor opdraait, in eerdere begrotingen geschat op zo'n 10.000 euro per jaar
  • de discutabele inzet van een overheids-BOA voor het handhaven van een privaat parkeerbeleid
  • en dan heb ik het dus nog niet eens over het totaal aan parkeergelden dat door de jaarlijkse geschatte 100.000 bezoekers, grotendeels inwoners en kleine ondernemers van Wijk, bijeen is gebracht de afgelopen jaren

Het risico dat we hier te maken hebben met een stelletje geldwolven in maatschappelijk verantwoorde schaapskledij, is, in mijn optiek, wel degelijk aanwezig. Zeker gezien de grootse horeca-plannen die De Gravenbol BV (al vanaf het begin) voor het terrein heeft, het door WNL consequent niet voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde verplichtingen met betrekking tot hun ANBI-status (o.a. openbaar beloningsbeleid, openbare financiële verantwoordingen van de afgelopen jaren), het gebrek aan transparantie over de gehele BV-tak, de hoeveelheid verkochte parkeerkaarten en verder gerealiseerde omzet op kleine Wijkse ondernemers en andere stichtingen en verenigingen die gebruik maken van het terrein.

Ik vind dat u, in dat licht bezien, de participatie van het WNL/GravenbolBV-bestuur in de lokale politieke partij WijkNU dan ook best als mogelijke inmenging in onze gemeentelijke politiek zou mogen beschouwen, met als belangrijkste doel het continueren, garanderen en uitbreiden van alle gerelateerde verdiensten.

Gezien bovenstaande maak ik me ernstig zorgen over de aankomende verlenging van het exploitatiecontract Gravenbol. Deze loopt 31 december a.s. af en de afspraak tussen de BV en de gemeente is, dat komend kwartaal wordt bekeken of dit contract al dan niet verlengd gaat worden. Met het risico dat we daar als gemeente juridisch gewoon weer voor jaren aan vastzitten. Ongeacht de uitkomst van de discussie die er nog gevoerd moet gaan worden door de Wijkse politiek.

Middels deze open brief wil ik u vriendelijk verzoeken te bekijken of u iets kunt betekenen om deze verlenging dit jaar nog ter discussie te stellen, met als doel een eventuele verlenging van het exploitatiecontract op te schorten, totdat er duidelijkheid is over wat te doen met de Gravenbol. De onduidelijkheid over hoe verder zou absoluut geen reden mogen zijn om de huidige situatie maar te laten voort bestaan.

Mocht u bedenkingen of vragen hebben, mijn email-adres is bekend bij de redactie. Ik wens u veel wijsheid!

Met vriendelijke groet, Bianca Bode

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha