Wijk bij Duurstede, 31 oktober 2018. Herinnert u zich de verkiezingsbelofte nog? Lastenverlichting was het credo van o.a. de VVD, inmiddels een coalitiepartij. Realistisch? Neen, aan berekeningen overleggen om een standpunt te onderbouwen doet men niet in het Wijkse. Inwoners van de gemeente begrijpen wel dat zij het instrument zijn om de begroting van de gemeente rond te krijgen en de vlag te laten wapperen. Raadsleden knikken ja als een wethouder lastenverzwaring motiveert en moties worden ingetrokken. Begrijpt u al waar het over gaat? Belasting heffen op waterleidingen in de gemeentegrond, de zgn. precario op water.

Pak de factuur van Vitens erbij en je ziet dat ruim 1/3 van het bedrag opgaat aan precario bij een verbruik van 100m3 per jaar. Om te voorkomen dat mensen vragen gaan stellen over deze belasting is de volgende zinsnede opgenomen op de Vitens' factuur:

"In uw factuur zijn de kosten van precario meegenomen. Dit zijn de kosten die de gemeente berekent voor waterleidingen in de gemeentegrond. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw gemeente".

Vitens motiveert dit als volgt:

"Vitens is een drinkwaterbedrijf en geen bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Voor Vitens is het dus wettelijk niet mogelijk om de doorberekening van de heffing kwijt te schelden. Alleen een gemeente of de belastingdienst mag dat". Bezwaar maken dient dus bij de gemeente te geschieden.

De gemeente Wijk ziet de bui al hangen en heeft op haar website de mogelijkheid om bezwaar in te dienen al bij voorbaat uitgesloten. Citaat: "Bezwaar maken of kwijtschelding vragen bij de gemeente is niet mogelijk. Hiervoor moet men bij Vitens zijn, ook al staat dit anders vermeld in de bijlage bij de brief die Vitens aan de inwoners heeft gestuurd".

In goed Nederlands heet dit van het kastje naar de muur gestuurd worden. De gemeente wil je doen geloven dat de schuld bij Vitens ligt omdat dit bedrijf ervoor zou hebben gekozen de rekening bij de inwoners neer te leggen. Absoluut bespottelijk, wie komt er nu geld tekort op zijn begroting en wil dat via precario vereffenen? En wil met deze precario verhullen dat ze anders bovenaan komen te staan op de ranglijst van duurste gemeente in de provincie Utrecht? De gemeente had er evengoed voor kunnen kiezen de OZB te verhogen, voordeliger voor de inwoners omdat Vitens ook nog 6% (volgend jaar 9%) Btw in rekening brengt en moet afdragen. De fiscus blijft lachen om dit soort constructies.

Conclusie: met het "van kastje naar de muur sturen" en lastenverhoging via precario handelt de gemeente Wijk niet in het belang van zijn burgers.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha