Wijk bij Duurstede, 2 juli 2018. Onvoorstelbaar: GL zette eigen plannen voor drie 250m hoge windmolens die moesten aansluiten bij het toekomstige Windpark Goyerbrug, 4 jaar in de ijskast. Dat was de hoge prijs van het pluche in de nieuwe coalitie met VVD en PCG. VVD als grootste partij, stelde de harde eis: geen windmolens in Wijk, mede vanwege de overlast voor omwonenden.

Amper 3 maanden later krijgen de plannen van de Houtense coalitie CDA, GL, VVD en CU een warm onthaal van GL in Wijk (Terwijl de bestaande, 100m kleinere windmolens al jaren veel overlast en slaapproblemen veroorzaken, ondanks maatwerkvoorschriften een heus windmolendrama.)

Daarmee zou de overlast, die we in Wijk absoluut niet willen hebben - GL heeft daar voor getekend - alsnog via de buren een impact kunnen hebben tot wel 2,5km binnen onze gemeentegrens (volgens latere inzichten). Door nu windmolens pal op de gemeentegrens te plaatsen met veel te weinig afstand van woningen, zullen omwonenden Cothenaren en Wijkenaren samen met de gemeente, Houten duidelijk maken dat er ook in onze gemeente geen draagvlak is, en dus protest aantekenen.

GL weigert nu aan te sluiten bij VVD, PCG, WijkNu en CDA - die mordicus tegen Windpark Goyerbrug zijn - en denkt nu onder haar verplichtingen uit te kunnen komen met als motivering: ‘Eventuele Houtense windmolens maken geen onderdeel uit van het Wijkse coalitieakkoord, daar is dus niet voor getekend’. Jammer GL, maar volgens juristen zitten jullie er toch echt contractueel maar ook moreel aan vast om straks die motie, die al op een raadsmeerderheid kan rekenen, mede te ondertekenen!

NB Zie voor jullie verplichtingen het coalitieakkoord ‘2018-2022 Denken, Durven, Daadkracht!’, met onder meer: ‘… oog hebben voor de wensen en belangen van de minderheid, … gemeentelijk taken en verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid,… als er afspraken zijn gemaakt, dan houden ze zich daaraan.’, enz.

Hebben jullie überhaupt wel gegoogeld op het uitgebreid wetenschappelijk ondersteunde artikel ‘Windmolens maken wel degelijk ziek’ (Medisch Contact, maart 2017)? Wereldwijd zijn er identieke klachten! Welk weldenkend mens met enig empathisch vermogen wil zoiets nou z’n medeburgers aandoen? Windmolens kennen al een hoge prijs, GEZONDHEIDSRISICO’S voor de burgers is een nog veel hogere.

Kom op GL, pak je verantwoordelijkheid, zowel naar de coalitiepartners als naar de burgers, en onderteken die motie tegen Windpark Goyerbrug! Op ‘bonje met de buren’ door overlast zit niemand te wachten!

NB Laat Houten maar snel op zoek gaan wel geschikte locaties, maar kijk ook nog eens naar andere lezersbrieven op ditiswijk.nl. Er zijn mensvriendelijke duurzame alternatieven en klimaat neutraal in 2040 biedt ook perspectief. Daarin is Houten wel weer verstandiger dan Wijk!

Gerelateerde artikelen

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha