Wijk bij Duurstede, 9 april 2018. De gemeente WbD meldt op haar website dat men werk gaat maken van de onkruidbestrijding. De Japanse duizendknoop, een invasieve woekeraar, zal bestreden worden. Vooral in bermen en perken met zachte bodems blijken de wortels metersdiep de grond in te gaan en bovengronds wordt dit Japanse importplantje 2 meter hoog. Met schade aan troittoirs, riolering, huizen, etc. als resultaat.

Natuurlijk wordt door de gemeente gevraagd deze plant met wortel en al uit te roeien, de groeikracht is van dien aard dat afmaaien geen zin heeft en ook het maaisel gaat weer wortelen. De explosieve groei wordt mede veroorzaakt door het ondermaatse en foutieve beheer; nu er niet meer bezuinigd wordt op het groen is het een goede zaak om deze plant te bestrijden. Helaas wel met glyfosaat, het omstreden bestanddeel van Roundup.

Een paar weken later meldt de gemeente dat je bloemenzaad kan verkrijgen via de link in het artikel, want het gaat zo slecht met het bijenvolkje. Oorzaak wordt niet genoemd, maar ook een goede zaak om het bijenvolk te helpen, immers, de bijensterfte neemt alarmerend toe en ‘we willen leven’ in een mooie groene omgeving, een term die door vele politieke partijen gebezigd werd in de afgelopen verkiezingsperiode. 
Maar wat hebben inwoners van de gemeente Wijk, onkruidbestrijding en bijensterfte met elkaar te maken? Alles, in negatieve zin.

Het internationale kankeragentschap en de WHO brengen glyfosaat in beeld als een mogelijk kankerverwekkende stof. Andere onderzoeken geven aan dat het middel één van de oorzaken is van de massale bijensterfte. Het immuunsysteem wordt verzwakt en het oriëntatievermogen neemt af, het bijenvolk sterft als gevolg daarvan op termijn af. In veel landen om ons heen is het middel reeds verboden, in Denemarken is het al lang verboden omdat er grondwatervervuiling werd vastgesteld op kleigronden.

Als er gemeenteraadsleden en wethouder met hun poten in de Wijkse klei staan, gaan ze op zoek naar alternatieven voor glyfosaat. Een methode die kansvol is, is het injecteren met kokend water van 120 C tussen de wortels en bovengronds, de plant sterft direct af.

We zullen zien of de groene politieke bezige bijen zich hard maken voor mens en milieu.

Gerelateerde artikelen

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha