De strijd tegen Japanse duizendknoop

Duizendschoon
Foto: Kuifje

Wijk bij Duurstede, 27 juli 2017. In de landelijke media wordt gewaarschuwd voor Japanse duizendknoop, een hardnekkig onkruid. Het algemene advies is om deze plant uit te roeien om zo verdere verspreiding te voorkomen. Een invasieve exoot, die voor behoorlijk wat schade kan zorgen. De wortels zijn zo krachtig dat ze makkelijk door asfalt, afvoerbuizen, dijkverzwaringen en funderingen gaan. De gebruikelijke vegetatie verdwijnt en de grond wordt omgewoeld zodat de stabiliteit verdwijnt. Om die reden is de plant uitgeroepen tot een van de grootste bedreigingen voor natuur en infrastructuur.

Sierplant

Deze duizendknoop is ooit geïmporteerd als sierplant en is rond 1950 gaan verwilderen. Met vermoedt dat de verspreiding plaats heeft gevonden door de plant als tuinafval aan te bieden en zich via compost verspreid heeft.

Bestrijding

Er zijn enkele manieren om van deze woekeraar af te komen:

    1. Met wortel en tak verwijderen, dat kan een flink karwei worden, de wortels kunnen 3 meter lang worden.
    2. Een combinatie van afgraven, afdekken, chemisch bestrijden of op laten vreten door varkens.
    3. Veel landen zijn aan het experimenteren, In het Verenigd Koninkrijk testen ze een bladvlo die alleen deze Japanse duizendknoop eet.
    4. Mogelijk kan de gemeente Wijk een meldpunt instellen, zoals dit ook gedaan werd door de gemeente Amersfoort, zodat de plant in het najaar bestreden kan worden.