Wijks Kinderfonds en Jeugdcultuurfonds van start

Wijk bij Duurstede, 13 juli 2017. Kinderen van 0 tot 18 jaar in gezinnen met een laag inkomen moeten kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Ook moet het mogelijk zijn, dat ze in het dagelijks leven meedoen met andere kinderen, zonder te moeten afhaken wegens gebrek aan geld. Dat is het doel van het Wijks Kinderfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Wijk bij Duurstede. ‘Samen met de al bestaande regelingen zorgen deze fondsen ervoor, dat die kinderen wel kunnen meedoen aan sport- of culturele activiteiten. Of dat er noodzakelijke goederen kunnen worden gekocht. De uitbetaling is in natura. Zo profiteren de kinderen om wie het gaat, er echt van,’ melden de betrokken wethouders Wil Kosterman (GroenLinks) en Jeroen Brouwer (SP) namens het college.

Nog meer maatwerk voor minima

Het Kinderfonds en het Jeugdcultuurfonds starten op 1 augustus a.s. Daarnaast bestaat al een paar jaar het Jeugdsportfonds, voor sportbijdragen voor kinderen. Dit is in 2017 gefuseerd met het Jeugdcultuurfonds Nederland. Als wethouder Sociale zaken is Jeroen Brouwer erg tevreden: ‘Vanuit de gemeente lopen in samenwerking met Stichting Binding en de Regionale Sociale Dienst al verschillende regelingen voor gezinnen met een laag inkomen, zoals een eenmalige bijdrage voor zwemlessen. De twee fondsen die erbij zijn gekomen, zorgen dat kinderen ook op andere gebieden kansen krijgen.’

‘Het geld is bestemd voor contributie of benodigdheden die kinderen missen’

Ook Wil Kosterman, die Cultuur en Jeugd in haar portefeuille heeft, geeft dit aan en voegt eraan toe: ‘Vaak is er simpelweg thuis geen geld voor culturele activiteiten. Zo kunnen ook deze kinderen op muziekles of lid worden van een sportvereniging. Maar het gaat ook om zaken die voor velen heel gewoon zijn: het schoolreisje, een fiets om op naar school te gaan of een winterjas. Het is erg fijn, dat we dit soort schrijnende situaties met de fondsen kunnen oplossen.’

Kansen voor álle kinderen

Van de 100 miljoen euro die het kabinet hiervoor heeft uitgetrokken, wordt 85 miljoen euro verdeeld over de gemeenten. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor armoedebeleid. ‘Door de komst van het extra geld zijn in onze gemeente de huidige regelingen onder de loep genomen. En er is bekeken hoe hier zo goed mogelijk deze opgave van het Rijk kan worden uitgewerkt. Hierdoor zijn het Wijks Kinderfonds en het Jeugdcultuurfonds opgericht. Daarnaast wordt de huidige regeling van € 125 contant, per kind, per jaar voor culturele activiteiten stopgezet per 31 december 2017. Het budget hiervan wordt ingezet voor het Jeugdcultuurfonds,’ eindigt Kosterman.

Op 12 juli vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van beide fondsen plaats, waarbij namens het Jeugdsport- en cultuurfonds voorzitter Marion Soons ondertekende en namens Stichting Binding directeur Egbert Oppenhuizen. Uniek is dat deze samenwerking op gemeentelijk niveau voor het eerst in Nederland is gecombineerd.

Denkt u dat een of beide fondsen uw kind(eren) kan ondersteunen?

Neemt u dan contact op met Stichting Binding, tel. (0343) 473075 en email: info@stichting-binding.nl.