Voel jij je fit Tour succesvol

Wijk bij Duurstede, 24 juni 207. Afgelopen maandag werd de 2e fittest voor 5 basisschoolleerlingen van groep 6 georganiseerd als onderdeel van de Voel jij je lekker Tour. Met de Tour wordt aandacht gegeven aan een gezonde leefstijl en meer bewegen, vertelt buurtsportcoach Tobias Wijnmalen van Stichting Wijksport . ‘Met veel plezier sport elk kind op zijn eigen niveau en het competitie element is naar de achtergrond gedrongen. Op die manier wordt de fittest een leuke gymles waarbij ieder kind zich bewust wordt van zijn of haar fitheid.

Warming-up

Na een speelse warming-up door badminton vereniging Ricochet werd met hulp van ouders en vrijwilligers uithoudingsvermogen, leningheid, snelheid en kracht van 140 kinderen opgemeten. Aan vrijwilliger Jur de taak om alle meetwaarden te verwerken en de bijbehorende certificaten nog dit schooljaar uit te reiken.

Succesvol

Terugblikkend op het afgelopen jaar stelt Tobias dat het wat hem betreft succesvol was, er zijn veel activiteiten geweest om kinderen en ouders bewust te laten worden van voeding en sporten, de aanwezige ouders onderschrijven dit volledig en hopen dan ook dat dit programma volgend schooljaar wordt voortgezet. ‘Met hulp van de vele ambassadeurs, gemeente, vrijwilligers en sportverenigingen is een gemotiveerde club ontstaan ontstaan die investeert in bewegen, immers hoe vroeger in het leven dit wordt aangeleerd, hoe langer ervan geprofiteerd kan worden van de fysieke waarde’, aldus Tobias.