Blog CDA: Kiezers bedankt! Het CDA groeit met 78%

Wijk bij Duurstede, 20 maart 2017. Het aantal CDA stemmers voor de 2e kamer-verkiezing is in de gemeente Wijk bij Duurstede onvoorstelbaar gegroeid. Van 7.4% in 2012 tot 12.7% in 2017. Een groei van 78%. De sterkste groei in de provincie Utrecht. Dit komt overeen met het gevoel tijdens de campagne de afgelopen weken. Toen bleek er al veel vertrouwen in het CDA en Sybrand Buma. Voor al de CDA kiezers zal Buma zich tijdens de formatie inzetten om zoveel mogelijk van het CDA gedachtengoed om te zetten in regeringsbeleid. Deze campagne heeft onze lokale afdeling weer extra inspiratie gegeven. In maart 2018 mag u opnieuw naar de stembus. Maar dan voor de toekomst van de gemeente Wijk bij Duurstede.

 

In 2017 zijn voor het CDA de volgende onderwerpen belangrijk

  • Wel of geen zandwinning in de Bosscherwaarden? Wegen de risico’s voor omwonenden en het verlies aan landbouwgrond op tegen de extra natuur en de compensatie van zwemvoorzieningen bij de Lunenburgerwaarden?
  • Opknappen of totaal nieuw winkelcentrum de Heul? Een totaal nieuwe winkelcentrum of opknappen van de bestaande winkels? Hoeveel nieuwe woningen gaan er komen? En lukt het om de LIDL van de Hoogstraat hier naartoe te verplaatsen?
  • Wel of niet verbouwen van het oude Stadhuis naar museum? Weegt de extra investering in de verbouwing op tegen de maatschappelijke meerwaarde van een museum? En is het verdienmodel van het museum robuust genoeg zodat het museum ook op langere termijn kan bestaan?
  • Uitvoeren actieplan milieu en duurzaamheid Het klimaat is al aan het veranderen. Zonder acties en gedragsverandering gaat het nog extremer worden. Snel met betrokken burgers en ondernemers aan de slag met een concrete routekaart om gewenste doelen ook daadwerkelijk te realiseren.
  • Creatief werken aan meer woningbouw Snel meer betaalbare woningen voor onze jeugd is cruciaal. Zodat onze jeugd niet wegtrekt. Volgens het CDA kunnen woning-coöperaties hierin een belangrijke rol spelen. Het is het coöperatieve alternatief tussen de sociale woningbouw en commerciële huur via grote beleggers.
  • Geen extra lastenverzwaring Wijk zit al bovengemiddeld met de lastendruk. Met name de lagere en de middeninkomens hebben het de laatste jaren zwaar gehad. Burgers en bedrijven hebben nu al voldoende bijgedragen aan het overbruggen van de crisis.

Er is dit jaar dus nog het nodige te doen. En we gaan als lokale CDA na de zomervakantie aan de slag met het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. Als u hierover concrete ideeën heeft neem dan contact met me op per e-mail of kom langs bij een openbaar fractie overleg. De uitslag voor de 2e kamer motiveert ons om er nog een extra tandje bij te zetten. We zien met vertrouwen uit naar de verkiezingen in 2018.