Blog CDA: In Wijk veel vertrouwen in Buma

Wijk bij Duurstede, 13 maart 2017. Ik heb afgelopen zaterdagmiddag met veel plezier samen met heel veel andere CDA-ers uit de regio Utrecht op de markt folders uitgedeeld. Het tweede kamerlid Hanke Bruins Slot (nr 9 op de kandidatenlijst) was er ook bij. Uit de gesprekken bleek veel vertrouwen in Buma. Hij begrijpt de zorgen van Nederlanders en straalt rust en gezag uit. Opvallend dat een aantal traditionele VVD stemmers aan mij vertelden dat ze nu door Sybrand Buma wel beginnen te twijfelen. Belangrijk is om komende woensdag een stem uit te brengen. Want wie niet wil stemmen kan daarna ook niet meer klagen. Voor degene die zweeft en die het CDA op de shortlist heeft staan hieronder nog kort de belangrijkste CDA thema’s.

 

Zorg voor elkaar

Het gaat in de zorg vaak teveel over geld en papierwerk en te weinig over mensen. Goede zorg is voor ons een kwestie van beschaving. Wij willen dat onze ouderen en zieken nu die kwaliteit van zorg krijgen, die wij ook zouden willen als we later zelf zorg nodig hebben.

Waarden en tradities

Waarden en tradities zorgen voor verbinding en herkenning. Dat geldt voor het Koningshuis en voor officiële en religieuze feestdagen, maar evengoed voor de oranjekoorts in het voetbal of het Glazen Huis voor de Kerst. Deze waarden en tradities maken wie wij zijn. Daarom zijn waarden en tradities het waard om te beschermen en door te geven in opvoeding en onderwijs. Van nieuwkomers vragen we respect voor onze waarden, cultuur en taal.

Familie en gezin

Thuis is daar, waar je weet dat er altijd iemand voor je klaar staat. Die aandacht en zorg voor elkaar maken een familie, gezin of relatie voor bijna iedereen het belangrijkste in het leven. We zijn de familiepartij van Nederland. Voor ons staan de waarde en het belang van sterke families en gezinnen voorop bij elk voorstel dat we doen.

Sterke samenleving

Wij staan voor een sterke samenleving, waar iedereen zich veilig, thuis en beschermd voelt. Een samenleving, waar respect en omzien naar elkaar de norm is. Wij kiezen voor oplossingen die door mensen zelf worden gedragen en voor een politiek die de problemen aanpakt in plaats van uitvergroot.

Eerlijke economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Dat is nu niet het geval. Wij willen een eerlijke arbeidsmarkt, waar een vaste baan weer voor iedereen bereikbaar is. Wij kiezen voor een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van vervuilt. Ik roep u/jou op om komende woensdag te gaan stemmen. Want wie niet wil stemmen kan daarna ook niet meer klagen. Succes met het maken van de uiteindelijke keuze.